Zoek in de site...

Recht en Management - Recht en Economie

We bevelen Firefox of Chrome aan om de formulieren in te vullen.

Wanneer kan ik mijn certificaat aanvragen?

Je bent verplicht als aan alle eisen voor het verkrijgen van een certificaat is voldaan, onmiddellijk een certificaataanvraag in te dienen.

Je kunt alleen een certificaat schakelprogramma Recht en Management of certificaat Recht en Economie aanvragen indien je:

  • ingeschreven staat voor beide opleidingen;
  • in het bezit bent van een bachelordiploma Nederlands Recht of een verklaring van de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waarin staat dat is voldaan aan alle vereisten voor het behalen van dit bachelordiploma (deze verklaring kan worden aangevraagd bij de studieadviseur);
  • je alle Bedrijfskunde-/Economievakken van het schakelprogramma met een voldoende hebt afgesloten;
  • je het mastervak ‘Recht, arbeid en management (7 EC)’ uit de vrije keuzeruimte van de master Nederlands Recht met een voldoende hebt afgesloten (dit geldt alleen voor Recht en Managementstudenten).

Je hebt hiervoor nodig:

  • bachelordiploma Nederlands Recht of een verklaring van de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waarin staat dat is voldaan aan alle vereisten voor het behalen van dit bachelordiploma;
  • (indien van toepassing bij afwijkingen van en/of extra vrijstellingen voor het reguliere programma) een kopie van de brief van de Examencommissie waarin zij hiervoor toestemming verleent;
  • (indien van toepassing) een learning agreement.

Hoe kan ik mijn certificaat aanvragen?

Aanvraagprocedure certificaat schakelprogramma

Voor het aanvragen van het certificaat Recht en Management (dubbelstudie) en certificaat schakelprogramma Recht en Economie geldt de volgende procedure (voor de aanvraag van de Recht en Management plusstudie stuur je een e-mail naar het cluster Bedrijfskunde van de Studentenadministratie:

  • Het aanvraagformulier wordt verstuurd naar het Onderwijscentrum van de Faculteit der Managementwetenschappen. Je ontvangt zelf een bevestigingsmail met daarin informatie over de verdere afhandeling van je aanvraag en alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld. Bewaar deze mail goed. Als je geen bevestigingsmail hebt ontvangen, bestaat de kans dat het versturen van je aanvraagformulier is mislukt. Neem dan contact op met de Studentenadministratie.
  • Het Onderwijscentrum zal je aanvraag verwerken en doorsturen naar het Examenbureau. Zodra je certificaat ondertekend is door de Examencommissie, wordt dit opgestuurd naar het correspondentieadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Ook ontvang je van het Onderwijscentrum een mail op je RU e-mailadres (na uiterlijk twee weken, m.u.v. vakantieperioden).
  • Het inschrijven voor de master dien je zelf te doen via Studielink.

Vragen of problemen

Neem bij vragen of problemen contact op met de Studentenadministratie.