Zoek in de site...

Facultaire richtlijn weblectures

De richtlijn weblectures heeft als doel om je aanwezigheid op de campus te stimuleren. Juist hier vindt interactie plaats tussen studenten en docenten en kun je met elkaar aan de slag met de lesstof. Het is dan ook belangrijk dat je zo veel mogelijk fysiek naar de campus komt. Om die reden worden niet in alle cursussen opnames gemaakt van de hoorcolleges, worden weblectures niet meteen beschikbaar gesteld, en zijn er geen livestreams van de hoorcolleges.

De richtlijn is verder als volgt:

Bachelor-, en premasteronderwijs

In de bachelor en premaster worden de hoorcolleges standaard opgenomen. Werkcolleges worden niet opgenomen. Voor de reguliere studenten wordt de opname 1 à 2 weken voor het (her-)tentamen beschikbaar gesteld via Brightspace, zodat ze gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding van het tentamen. Alle tentamens vinden ook op de campus plaats.

De opnames van hoorcolleges in cursussen over onderzoeksmethodologie mogen meteen beschikbaar worden gesteld, zodat je je vaardigheden doelgericht kunt oefenen. De docenten in deze cursussen beslissen of ze de opnames wel of niet meteen beschikbaar stellen.

Bij uitzondering worden er geen opnames gemaakt in een cursus, of worden de opnames meteen aan alle studenten beschikbaar gesteld. In de cursushandleiding is de procedure per cursus te vinden.

Masteronderwijs

In de master worden hoorcolleges standaard niet opgenomen. Als een docent kiest om opnames te maken, dan komen deze 1 à 2 weken voor het (her-)tentamen beschikbaar.

Een uitzondering zijn de cursussen over onderzoeksmethodologie: hiervan worden de hoorcolleges wel opgenomen, en de docenten in deze cursussen beslissen of ze de opnames wel of niet meteen beschikbaar stellen.

In de cursushandleiding is de procedure per cursus te vinden.

Uitzonderingen

Voor studenten die onder de regeling flexibel studeren vallen, worden de opnames zo snel mogelijk na afloop van het college beschikbaar gesteld. Ook studenten met uitzonderlijke situaties kunnen eerdere toegang krijgen. De studieadviseurs bepalen voor welke studenten dit geldt, en niet de cursuscoördinatoren. Meldt je bij je studieadviseur als je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden.

Dit zijn geen uitzonderlijke gevallen:

  • eenmalige (kortdurende, niet-chronische) ziekte;
  • vakantie;
  • stage;
  • bijbaan;
  • reistijd