Zoek in de site...

Harde knip

In het Nederlandse hoger onderwijs kennen we de ‘harde knip’. De harde knip houdt in dat je pas kunt starten met een masteropleiding wanneer je je bacheloropleiding of premaster opleiding hebt afgerond. Omdat de ‘harde knip’ volgt uit de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, zijn hierop geen uitzonderingen mogelijk. De examendatum van jouw vooropleiding dient voor de startdatum (1 september) van jouw masteropleiding te liggen. De harde knip geldt voor iedereen.

Let op: uit de harde knip volgt eveneens dat het niet is toegestaan om op basis van een bachelor of premaster inschrijving cursussen uit de master te volgen. Het niet tijdig afronden van je vooropleiding, heeft dus grote gevolgen voor je studieplanning, als je verwacht in de problemen te komen met de afronding je vooropleiding dien je tijdig contact op te nemen met jouw studieadviseur.