Zoek in de site...

Verzoek Verlate Inschrijving

Her-instromen in het huidige collegejaar

In sommige gevallen is het toegestaan om later in het jaar opnieuw in te stromen in jouw opleiding, bijvoorbeeld als je alleen nog maar cursussen in het 3e of 4e blok wilt afronden. Hiervoor heb je toestemming nodig van de examencommissie van jouw opleiding. Sinds collegejaar 2021-2022 hoef je deze toestemming niet met een afzonderlijk verzoek aan te vragen bij de examencommissie. Volg in plaats daarvan de volgende stappen:

Schrijf je in via Studielink (kies voor “nieuw inschrijvingsverzoek”). Je ontvangt na je inschrijfverzoek via Studielink een digitale vragenlijst. Nadat je deze vragenlijst hebt ingediend beoordeeld de examencommissie of je ingeschreven kunt worden per de door jou opgegeven datum in Studielink.

LET OP: je kunt je tot de 20e van de maand aanmelden in Studielink voor een inschrijving per de volgende maand. Als je je bijvoorbeeld per 1 december in wil schrijven, kun je daarvoor een inschrijfverzoek in Studielink doen tot 20 november.

Heb je vragen over deze procedure? Neem dan contact op met: admissions@nsm.ru.nl.