Zoek in de site...

Inschrijfdeadlines

Voor deelname aan onderwijs en tentamens dien je je via Osiris in te schrijven. Meer uitleg hierover vind je in de Osiris instructie.

Deadlines

De Faculteit der Managementwetenschappen hanteert strikte inschrijfdeadlines.

Als je de deadline voor inschrijving mist, kun je je niet meer voor tentamens of cursussen inschrijven. Na de deadline kan het STIP je ook niet inschrijven voor onderwijs of tentamens.

Alleen als je de deadline mist door een bijzondere omstandigheid (bijvoorbeeld: bewijsbare ziekte of bijzondere familie omstandigheden), kun je bij de examencommissie een formeel verzoek indienen om alsnog ingeschreven te worden. Echter, zelfs een bijzondere omstandigheid is geen garantie dat je alsnog ingeschreven kunt worden. Dit is namelijk alleen mogelijk als de cursuscapaciteit dit toelaat. De weg naar de examencommissie is dan ook geen vervanging voor het controleren van jouw inschrijvingen. Het vergeten van deadlines, of het over het hoofd zien van berichtgeving over deadlines, is geen bijzondere omstandigheid.

Zie hier de inschrijfdeadlines voor de (her)tentamens van periode 1 (png, 140 kB) en periode 2 (png, 177 kB).

Bevestiging van inschrijving

Als je je in Osiris succesvol hebt ingeschreven voor een cursus of (her)tentamen ontvang je hiervan bericht: een bevestigingsbericht in Osiris Mededelingen en een bevestigingsmail in je studentenmail inbox. Bewaar deze bevestiging, het is een bewijs dat je je hebt ingeschreven. Als je inschrijving niet succesvol is, ontvang je geen bevestiging. Probeer het dan nog een keer en check of je alle stappen hebt doorlopen. Mocht het weer niet lukken, neem dan vóór het verstrijken van de deadline contact op met de STIP-balie. Na het verstrijken van de deadline kunnen we niets meer voor je doen.

De procedure is als volgt:

  • Je dient je in Osiris in te schrijven voor cursussen die je wilt volgen. Check de juiste naam en code voordat je je inschrijft. Er gelden inschrijfdeadlines. Je kunt je tot 10 werkdagen voor aanvang van het blok inschrijven voor de cursussen van het betreffende blok.
  • Voor deelname aan de eerste tentamengelegenheid word je automatisch ingeschreven bij het inschrijven voor de desbetreffende cursus, mits je voor de juiste opleiding staat ingeschreven.
  • Voor de tweede gelegenheid kun je je inschrijven tot uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum.
  • Je ontvangt per e-mail en in Osiris Mededelingen bevestiging van je inschrijving voor een cursus of (her)tentamen. Bewaar deze bevestiging.
  • Wanneer de deadline voor inschrijving voor onderwijs en tentamens is gesloten kun je je niet meer inschrijven. Dit betekent dat je niet wordt toegelaten tot het onderwijs of het tentamen.
  • Studenten die meer dan een kwartier te laat zijn worden niet meer toegelaten tot het tentamen.
  • Deelname aan een tentamen is alleen mogelijk op vertoon van een geldigidentiteitsbewijs.
  • De termijn waarbinnen de tentamenresultaten bekend moeten worden gemaakt is 15 werkdagen. Vanaf de 16e werkdag na het tentamen kun je via Osiris het tentamenresultaat raadplegen.

Wanneer de resultaten na 15 werkdagen niet bekend zijn gemaakt en je daar niet tijdig (conform de OER) op gewezen bent, kun je een klacht indienen bij de examencommissie.

Periode
Inschrijving opent in week
Alle bacheloropleidingen + pre-masters en de masteropleidingen EC, HG, ESS, SP, POL en BA (m.u.v. master BsK)
Tentamenperiode 1
31
Wk. 43-44: Automatisch (cursusinschrijving is tentameninschrijving)
Herkansing tentamenperiode 1
45
Wk. 3-4: 18 t/m 28 januari 2024 (inschrijving sluit 5 werkdagen voor de datum van herkansing)
Tentamenperiode 2
38
Wk. 2-3: Automatisch (cursusinschrijving is tentameninschrijving)
Herkansing tentamenperiode 2
3
Wk. 13-14: 28 maart t/m 5 april 2024 (inschrijving sluit 5 werkdagen voor de datum van herkansing)
Tentamenperiode 3
49
Wk. 12-13: Automatisch (cursusinschrijving is tentameninschrijving)
Herkansing tentamenperiode 3
13
Wk. 25-26: 19 t/m 28 juni 2024 (inschrijving sluit 5 werkdagen voor de datum van herkansing)
Tentamenperiode 4
7
Wk. 24-25: Automatisch (cursusinschrijving is tentameninschrijving)
Herkansing tentamenperiode 4
24
Wk. 27-28: 1 tot 12 juli 2024 (inschrijving sluit 5 werkdagen voor de datum van herkansing)
Blokken Begindatum Uiterste inschrijfdatum
1 04-09-2023 Maandag 4 september 23.59 uur

Inschrijven mogelijk vanaf dinsdag 1 augustus
2 06-11-2023

Zondag 22 oktober 23.59 uur

Inschrijven mogelijk vanaf maandag 18 september

3 29-01-2024 Zondag 14 januari 23.59 uur

Inschrijven mogelijk vanaf maandag 4 december
4 08-04-2024 Zondag 24 maart 23.59 uur

Inschrijven mogelijk vanaf maandag 12 februari

Heb je problemen met je inschrijving? Neem contact op met het studenten informatiepunt (STIP) van de faculteit waar het tentamen plaatsvindt.
De Master Bestuurskunde heeft andere deadlines, die kunnen hier worden gevonden.

Cursussen

Je dient je in Osiris in te schrijven voor cursussen die je wilt volgen. Check de juiste naam en code voordat je je inschrijft. Je kunt je tot 10 werkdagen voor aanvang van het blok inschrijven voor de cursussen van het betreffende blok.

Huisregels & bijzondere voorzieningen

  • Begin goed voorbereid aan je tentamen en zorg dat je op de hoogte bent van alle geldende regels.
  • Heb je op grond van een specifieke hulpvraag of functionele beperking extra voorzieningen nodig om goed te kunnen studeren, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij dyslectie voor tentamens? Dan kun je gebruikmaken van bijzondere voorzieningen. Wanneer je gebruik maakt van bijzondere voorzieningen, controleer dan altijd of je hier correct voor bent geregistreerd.

Informatie voor uitwisselingsstudenten

Ben je uitwisselingsstudent aan de Radboud Universiteit? Volg dan de instructies voor in- en uitschrijven voor tentamens en herkansingen.