Zoek in de site...

Dubbeltentamen

Soms komt het voor dat studenten willen deelnemen aan tentamens binnen de Faculteit der Managementwetenschappen die gelijktijdig plaatsvinden. Helaas is dat niet mogelijk en dien je als student zelf te kiezen welke van de twee tentamens je tijdens de eerste kans en welke je tijdens de herkansing maakt.

Alléén voor onderstaande groepen wordt de mogelijkheid geboden om de tentamens direct na elkaar te maken, een zogenoemd ‘dubbeltentamen’:

  • FdM-studenten die de minor Informatica en Informatiekunde voor Bedrijfskunde dan wel de minor Informatica en Informatiekunde voor Economie & Bedrijfseconomie volgen en FNWI studenten Informatica die de minor Bedrijfskunde voor Informatici volgen. Bij deze studenten kan een overlap tussen de tentamens van de verplichte vakken van FNWI en FdM optreden.
  • FdR studenten Recht en Management en Recht en Economie. Bij deze studenten kan een overlap tussen de tentamens van de verplichte vakken van FdR en FdM optreden.
  • Studenten die op basis van de flexibele knip regeling staan ingeschreven voor een bachelor of premaster én een master van FdM, waarbij een overlap is ontstaan tussen verplichte tentamens van de bachelor of premaster en de master.

Let op: deze regeling geldt alleen mits praktisch uitvoerbaar.

Behoor je tot één van deze groepen en wil je deelnemen aan een dubbeltentamen?

Je dient je 10 werkdagen vóór het tentamen hiervoor aan te melden middels het online aanmeldformulier. Je dient je eveneens op de gebruikelijke manier in te schrijven voor het tentamen via Osiris. Na het invullen van het formulier ontvang je een ontvangstbevestiging.

Let op: een ontvangstbevestiging betekent nog niet dat het dubbeltentamen ook daadwerkelijk georganiseerd kan worden. De tentamenorganisatie probeert het georganiseerd te krijgen en neemt contact met je op.