Zoek in de site...

Tentamen in het buitenland

Voor sommige studenten die willen deelnemen aan tentamens binnen de Faculteit der Managementwetenschappen, maar tijdens het moment van afname in het buitenland verblijven voor hun studie, is er de mogelijkheid om een FdM-tentamen in het buitenland te maken. Het gaat om de volgende studenten:

 • Studenten die verplicht worden door de opleiding naar het buitenland te gaan in een periode waarin een eerste of tweede tentamenkans plaatsvindt. Voor hen bestaat de mogelijkheid een tentamen in het buitenland te maken of er moet een alternatief moment/vorm aangeboden worden.
  Let op: dit geldt enkel voor studenten die het vak dit academisch jaar voor het eerst volgen. Wanneer een student al twee tentamenkansen heeft gehad in een eerder academisch jaar komt hij/zij niet in aanmerking voor deze regeling.
 • Inkomende exchange-studenten die door een afwijkende semesterindeling op de Radboud Universiteit in januari geen tentamen kunnen doen en deelnemen aan de 4 EC-vakken met een tentamen in december, kunnen een herkansing van een blok 1 tentamen aan de thuisuniversiteit afleggen, mits zij hebben deelgenomen aan de eerste kans van het tentamen.
 • Inkomende exchange studenten die alleen het 1e semester aanwezig zijn kunnen de herkansing van een blok 2 tentamen aan de thuisuniversiteit afleggen, mits zij hebben deelgenomen aan de eerste kans van het tentamen (met een maximum van twee tentamens).

Let op: deze regeling geldt alleen mits praktisch uitvoerbaar.

Verzoek indienen
Als je tot één van bovenstaande groepen behoort en een tentamen in het buitenland wil afleggen is het noodzakelijk onderstaande procedure te doorlopen.

1. Je dient zelf na te gaan of het mogelijk is dat:

 • op de buitenlandse universiteit het tentamen op dezelfde dag én tijd kan plaatsvinden als het tentamen in Nederland;
 • er op de buitenlandse universiteit een ruimte ter beschikking kan worden gesteld waar het tentamen kan worden afgelegd, en waar, in het geval van een digitaal tentamen, een stabiele internetverbinding beschikbaar is;
 • je, in het geval van een digitaal tentamen, beschikt over een geschikt device (laptop of desktop pc) met een Chrome-browser om het tentamen op te maken;
 • er op de buitenlandse universiteit surveillance tijdens het tentamen aanwezig is.

2. Indien aan bovenstaande wordt voldaan, meld je je aan middels het online aanmeldformulier.

 • Let op: jouw e-mail dient vijftien werkdagen voor de afname van het tentamen binnen te zijn én je dient je ook op de gebruikelijke manier in te schrijven voor het tentamen via Osiris!
 1. Na ontvangst van jouw aanmeldformulier controleert de medewerker van de tentamenorganisatie of je inderdaad tot één van bovenstaande groepen behoort en overlegt indien nodig met de examencommissie. Als je het tentamen inderdaad in het buitenland mag maken, wordt contact opgenomen met de contactpersoon van de buitenlandse universiteit. Met deze contactpersoon worden afspraken gemaakt over:
 • de algemene tentameninstructies zoals, toiletbezoek, gebruik van telefoon, surveillance, etc.;
 • in het geval van een digitaal tentamen, technische instructies zoals over het inloggen, de pincode en e-support;
 • in het geval van een papieren tentamen, het tijdstip waarop het tentamen naar het buitenland wordt gestuurd (één tot twee uur voor aanvang van het tentamen);
 • in het geval van een papieren tentamen, het tijdstip waarop het gemaakte tentamen geretourneerd dient te worden door de contactpersoon.
 1. Zodra duidelijk is of het geregeld kan worden, krijg je hierover bericht van de medewerker van de tentamenorganisatie.