Zoek in de site...

Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

Voor een student die in aanmerking komt voor (het aanvragen van) een voorziening bij tentamens geldt onderstaande regeling:

 • indien je denkt voor een voorziening in aanmerking te komen, is het noodzakelijk via de studieadviseur en/of studentendecaan een aanvraag te doen voor een voorziening bij tentamens;
 • indien de voorziening bij tentamens door de studieadviseur en/of studentendecaan wordt toegekend, wordt dit door de studieadviseur en/of studentendecaan in Osiris aangetekend;
 • de voorziening – meestal in de vorm van extra tijd bij een tentamen – bedraagt voor alle studenten dertig minuten (conform de landelijke richtlijn voor het voortgezet onderwijs);
 • het aanvragen van een voorziening (bijvoorbeeld extra tijd) bij een eerste gelegenheid van een tentamen geschiedt door het inschrijven voor het onderwijs van het vak waarin tentamen moet worden afgelegd. Deze inschrijving voor het onderwijs (en de automatisch hieraan gekoppelde  inschrijving voor de eerste tentamengelegenheid) dient plaats te vinden uiterlijk vijf werkdagen voor de dag waarop het tentamen plaatsvindt;
 • het aanvragen van een voorziening (bijvoorbeeld extra tijd) bij een tweede gelegenheid van een tentamen geschiedt door het inschrijven voor het tentamen van het vak waarin tentamen moet worden afgelegd. De inschrijving voor dit tentamen dient plaats te vinden uiterlijk vijf werkdagen voor de dag waarop het tentamen plaatsvindt;
 • indien je je niet houdt aan de inschrijftermijn van vijf werkdagen, heb je geen recht op de voorziening tijdens het tentamen en moet je aan het reguliere tentamen deelnemen;
 • De locatie staat in het rooster vermeld met daarachter '”Studenten met extra voorzieningen/Students with extra provisions”;
 • indien je je hebt aangemeld voor een tentamen waarbij je gebruik wil maken van een voorziening, maar je kunt door omstandigheden niet deelnemen aan dit tentamen, dien je jezelf voordat dit tentamen plaatsvindt telefonisch dan wel via e-mail af te melden bij het STIP: stip@fm.ru.nl. Doe je dit niet, dan behoudt de faculteit zich het recht voor de kosten van de surveillance en de zaalhuur bij jou in rekening te brengen.

Het onderstaande geldt alleen voor studenten die voor het eerst gebruikmaken van één of meer voorzieningen:

 • als je je al voor een vak hebt ingeschreven (en de automatisch hieraan gekoppelde inschrijving voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak) voordat de voorziening aan jou is toegekend, is het noodzakelijk je eerst uit te schrijven voor het tentamen en je vervolgens opnieuw in te schrijven.
  Deze inschrijving voor het tentamen dient plaats te vinden uiterlijk vijf werkdagen voor de dag waarop het tentamen plaatsvindt;

Voor vragen over de aan jou toegekende voorzieningen en het aanmelden voor tentamens, kun je terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding of het STIP: stip@fm.ru.nl.