Zoek in de site...

Reglement mentoren Introductie

Beste student,

Wij vinden het erg leuk dat je interesse hebt om mentor te worden voor de Faculteit der Managementwetenschappen tijdens de Introductie van 2024!

Hieronder volgen een aantal regels waaraan jij je dient te houden wanneer jij je aanmeldt als mentor:

Studenten kunnen zich per drie of vier personen opgeven ter begeleiding van een introductiegroep. We streven ernaar om de groepen zo in te delen dat de verhouding vijf eerstejaarsstudenten op een mentor is. In het geval van drie mentoren bestaat een groepje dus uit ongeveer vijftien eerstejaarsstudenten en in het geval van vier mentoren bestaat een groepje uit ongeveer twintig aankomende studenten.

De eerste persoon op de lijst van iedere groep is de ‘hoofdmentor’ en fungeert zowel vóór, tijdens als na de Introductie als contactpersoon voor de faculteit.

De vergoeding bedraagt in totaal € 75,- per mentor. Deze vergoeding wordt na de Introductie uitgekeerd aan alle mentoren.

Bij de toelating van mentoren wordt er rekening gehouden met je studieresultaten. Om die reden dien je aan te geven in welke studiefase je momenteel zit én hoeveel ECTS-punten je hebt behaald. Het minimale aantal behaalde ECTS na het eerste semester (inclusief herkansingen semester 1) van 2023-2024 is 18 voor eerstejaars, 72 voor tweedejaars en 120 voor derdejaars en hoger. Wees hierbij eerlijk, want dit aantal wordt gecontroleerd.

Studenten die een negatief bindend studieadvies ontvangen, worden eind juli alsnog uitgesloten als mentor.

Indien je gestopt bent met je studie of vóór de Introductie nog stopt, kun je geen mentor meer zijn.

Wij houden een reservelijst bij. Zodra er een tekort is aan toegelaten mentoren, wordt een groep op de reservelijst benaderd.

Er worden mentorgroepen per studie samengesteld. Alle aankomende studenten in het groepje gaan dezelfde studie volgen. Dit betekent ook dat de mentoren deze studie volgen.

Je kunt je aanmelden voor:

  • Bedrijfskunde
  • Business Administration (indien je International Business Administration, Business Administration of Bedrijfskunde studeert)
  • Economie en Bedrijfseconomie
  • Economics and Business Economics (indien je International Economics and Business, Economics and Business Economics of Economie en Bedrijfseconomie studeert)
  • Bestuurskunde
  • Politicologie
  • Geografie, Planologie en Milieu

Binnen de groepen van de bachelor tracks Business Administration (BA) en Economics and Business Economics (EBE) kunnen internationale studenten geplaatst worden. Deze groepen zullen in het Engels begeleid worden.

Er wordt gebruik gemaakt van een ‘stempelkaart’, waarop een bepaald aantal activiteiten staat vermeld. Deze activiteiten moeten jullie verplicht bezoeken. Het niet deelnemen aan deze activiteiten resulteert in een ‘boete’ van € 100,- per gemiste activiteit, die in mindering wordt gebracht op de eerdergenoemde mentorenvergoeding. Deze boete is ook van toepassing wanneer niet alle aankomende studenten van de mentorgroep aanwezig zijn. Bovendien kan er een boete worden opgelegd na het vertonen van wangedrag.

In de aanloop naar de Introductie vindt er een bijeenkomst plaats voor alle mentoren van de Faculteit der Managementwetenschappen waarbij we kennismaken, de belangrijkste zaken doornemen en het programma met jullie bespreken. Deze vindt plaats om donderdag 30 mei 2024 van 12.15 tot 13.00 uur. Deze bijeenkomst is verplicht voor alle mentoren.

Wanneer je voor het eerst deelneemt als mentor, is het verplicht om deel te nemen aan de mentorinstructie van het centrale organisatieteam. Deze vindt plaats op woensdag 14 en donderdag 15 augustus 2024. Hierover ontvang je later dit jaar meer informatie.

Namens het gehele team,

Met vriendelijke groet,

Liese van Heumen
Coördinator Introductie 2024
Faculteit der Managementwetenschappen
introductie@fm.ru.nl