Zoek in de site...

Michiel Kompier interim-decaan van de Faculteit der Managementwetenschappen

Datum bericht: 28 februari 2023

Michiel Kompier wordt met ingang van 1 maart interim-decaan van de Faculteit der Managementwetenschappen. Kompier is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie en was van oktober 2017 tot oktober 2022 decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Met deze benoeming wordt hij tijdelijk opvolger van Tom Elfring die onlangs bekendmaakte het decanaat in maart neer te leggen.

Rector magnificus Han van Krieken: ‘Michiel Kompier heeft ruime bestuurlijke ervaring en is bekend met onze universiteit. Mede daarom is hij voor zowel college van bestuur als faculteitsbestuur de ideale kandidaat om deze functie tijdelijk te bekleden.’

Michiel Kompier: ‘De Faculteit der Managementwetenschappen is een mooie faculteit met goed onderzoek, interessante opleidingen en veel aandacht voor maatschappelijke impact. Ik zie uit naar samenwerking binnen en buiten de faculteit.’

Het college van bestuur gaat op zoek naar een nieuwe decaan. In overleg met het faculteitsbestuur en de facultaire medezeggenschap wordt een functieprofiel opgesteld waarna gestart kan worden met de werving van een kandidaat. De verwachting is dat nog dit kalenderjaar een nieuwe decaan benoemd kan worden.