Zoek in de site...

Klachtenprocedure per onderwerp

Op deze pagina vind je waar je met welke klacht terecht kan.

Beoordeling/cijfer voor een cursus, werkstuk, stage of thesis

Probeer er eerst samen uit te komen met de betreffende docent of cursuscoördinator. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij de Examencommissie van jouw opleiding.

Bindend studieadvies

Probeer er eerst samen uit te komen met de studieadviseur van jouw opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. Je kunt contact opnemen met de Commissie Studieadvies Eerste Jaar via de voorzitter.

Cursus, werkgroep, hoorcollege: inhoud, gang van zaken van het onderwijs

Probeer er eerst samen uit te komen met de betreffende (werkgroep)docent of cursuscoördinator. Als je er met deze persoon niet uitkomt, neem dan vervolgens eerst contact op met de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding.

Daarna kun je eventueel een formele klacht indienen bij de facultaire Klachtencommissie. Deze commissie houdt zich niet met de inhoud van het onderwijs bezig maar alleen met de gang van zaken. Voor formele klachten over de inhoud kun je terecht bij de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding.

Docent(en)

Probeer er eerst samen uit te komen met de betreffende docent. Als je er met deze persoon niet uitkomt, neem dan contact op met de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij de facultaire KlachtencommissieVoor formele klachten over de inhoud kun je terecht bij de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding zijn.

Inschrijving, uitschrijving of (restitutie) collegegeld

Probeer er eerst samen uit te komen met de studieadviseur van jouw opleiding. Voor problemen rond inschrijving, collegegelden en financiële ondersteuning zijn er beroepsprocedures. Deze staan beschreven in het Studentenstatuut. Je kunt in veel voorkomende gevallen het beste contact opnemen met de studieadviseur van je opleiding of een studentendecaan.

Opbouw of inhoud van (een deel van) je studie

Probeer er eerst samen uit te komen met de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij het bestuur van je sectie. Je kunt contact opnemen met het bestuur van je sectie via onderstaande contactpersonen:

Bestuurskunde: prof. dr. M. de Vries
Bedrijfskunde: prof. dr. K. Lauche
Politicologie: 
prof. dr. J.A. Verbeek
Economie en Bedrijfseconomie: prof. dr. E. de Jong
Geografie, Planologie en Milieu: prof. dr. A. Lagendijk

Rooster

Probeer er eerst samen uit te komen met de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij de facultaire KlachtencommissieVoor formele klachten over de inhoud kun je terecht bij de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding.

Seksuele intimidatie en schending van wetenschappelijke integriteit

Klachten over seksuele intimidatie en schending van wetenschappelijke integriteit komen hier niet aan de orde. Daarvoor zijn aparte vertrouwenspersonen. Bespreek met je studieadviseur hoe je moet reageren als je met dergelijke zaken geconfronteerd wordt.

Tentamens: gang van zaken en organisatie (extra tijd, aparte ruimte, gebruik laptop, surveillanten, ruimte e.d.)

Probeer er eerst samen uit te komen met de contactpersoon Studentenadministratie van jouw opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij de facultaire Klachtencommissie. Voor formele klachten over de inhoud kun je terecht bij de bachelor- of mastercoördinator van je opleiding.

Tentamens: de inhoud van de toetsing

Probeer er eerst samen uit te komen met de betreffende cursuscoördinator. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij de Examencommissie van jouw opleiding.

Toelating tot de studie

Probeer er eerst samen uit te komen met de studieadviseur van jouw opleiding. Dien daarna eventueel een formele klacht in bij de Examencommissie van jouw opleiding.