Zoek in de site...

Inschrijven in Osiris

Hulp bij het inschrijven voor cursussen en werkgroepen voor eerstejaarsstudenten Faculteit der Managementwetenschappen

Inschrijven voor cursussen

Om deel te kunnen nemen aan cursussen en tentamens dien je je vooraf in te schrijven. Als je je inschrijft voor een cursus word je automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid van die cursus. Voor een eventueel hertentamen dien je jezelf in te schrijven. Elke cursus heeft een cursuscode. Je schrijft je voor een cursus in d.m.v. de cursuscode. Let er dus op dat je de juiste cursuscode gebruikt bij de inschrijving voor een cursus. Hieronder vind je bij de overzichten van de cursussen per opleiding de cursuscode tussen haakjes achter de naam van de cursus. Een andere manier om je in te schrijven voor de cursussen is door in Osiris ‘Mijn programma’ te selecteren. Hier zie je de cursussen van jouw opleiding staan. Je kan je inschrijven door de cursussen uit jouw studiejaar te selecteren. Neem bij twijfel contact op met het Studenten Informatiepunt (STIP) via www.ru.nl/fm/stip.

Inschrijving voor een cursus loopt via Osiris. Osiris is het studentinformatiesysteem van de Radboud Universiteit. Je kunt in Osiris je (studie)adres wijzigen, je tentamenresultaten opvragen en je aan- en afmelden voor onderwijs en tentamens. Wanneer je je in Osiris in- of uitschrijft voor een cursus, word je automatisch toegevoegd of verwijderd uit de bij de cursus behorende Brightspace omgeving. In Brightspace staat alle cursusinformatie.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je je persoonlijk rooster samenstelt en voor wélke cursussen en bijbehorende werkgroepen je jezelf nu dient in te schrijven. Op de website vind je een uitgebreide beschrijving hoe je je  voor cursussen en werkgroepen inschrijft.

Keuze cursussen en werkgroepen

Het is de bedoeling dat je je gaat inschrijven voor de cursussen van het eerste blok van het eerste semester (september 2022 tot en met oktober 2022). De cursussen waarvoor je je gaat inschrijven vind je in het rooster van de opleiding die je volgt.

De roosters zijn zichtbaar op: het Persoonlijk Rooster.

Op de website is er is een korte instructiefilm over het gebruik: https://www.ru.nl/vm_syllabus_plus/hulpeninfo_viewer/. Daarbij zijn er instructies beschikbaar voor het gebruik van de website en antwoorden op veelgestelde vragen te vinden op https://persoonlijkrooster.ru.nl/help.

Bij een groot aantal cursussen in het eerste blok horen werkgroepen. Bij werkgroepen wordt er gewerkt in kleinere groepen. Deze werkgroepen vinden op verschillende dagen en tijdstippen plaats. Kijk goed naar het rooster om te bepalen voor welke werkgroep je jezelf wilt inschrijven. In het rooster kun je zien dat werkgroepen van verschillende cursussen soms op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Controleer of de bijeenkomsten van de door jou gekozen werkgroepen van de verschillende cursussen niet tegelijkertijd plaatsvinden. Voor Bedrijfskunde vind je verderop informatie over de mogelijke combinaties van werkgroepen. Tenzij anders aangegeven horen bij elke cursus werkgroepen.

Economie en Bedrijfseconomie

Volg je de opleiding Economie en bedrijfseconomie, dan schrijf je je in voor de volgende cursussen:

 • Onderzoeks- en Interventiemethodologie A (MAN-BPRA145)
 • Economie van de Managementwetenschappen (MAN-BCU194EC)
 • Academische Vaardigheden (MAN-BIN117EC)

Let op: de inschrijving voor werkgroepen vindt plaats via Brightspace ná het eerste hoorcollege

Politicologie

Volg je de opleiding Politicologie, dan schrijf je je in voor de volgende cursussen:

 • Inleiding Politicologie (MAN-BIN104A)
  Let op: deze cursus heeft geen werkgroepen
 • Onderzoeks- en Interventiemethodologie A (MAN-BPRA145)
 • Academische Vaardigheden (MAN-BIN117PO)

Bestuurskunde

Volg je de opleiding Bestuurskunde, dan schrijf je je in voor de volgende cursussen:

 • Academische Vaardigheden (MAN-BIN117BK)
  Let op: kijk voor de inschrijving werkgroepen in Brightspace
 • Onderzoeks- en Interventiemethodologie A (MAN-BPRA145)
 • Kernthema’s van de Bestuurskunde (MAN-BCU191)

Geografie, Planologie en Milieu

Volg je de opleiding GPM, dan schrijf je je in voor de volgende cursussen:

 • Academische Vaardigheden (MAN-BIN117OW)
  Let op: kijk voor de inschrijving werkgroepen in Brightspace
 • Onderzoeks- en Interventiemethodologie A (MAN-BPRA145)
 • Inleiding GPM (MAN-BIN107)
  Let op: deze cursus heeft geen werkgroepen

Bedrijfskunde

Volg je de opleiding Bedrijfskunde, dan schrijf je je in voor de volgende cursussen:

 • Academische Vaardigheden (MAN-BIN117B)
 • Inleiding in de Bedrijfskunde 1 (MAN-BIN001A)
 • Onderzoeks- en Interventiemethodologie A (MAN-BPRA145)

Let op bij Bedrijfskunde: je schrijft je in voor drie cursussen. Al deze cursussen hebben werkgroepen. Deze werkgroepen mogen niet op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Aangezien er veel werkgroepen zijn en er daardoor veel overlap is, is het noodzakelijk dat je de volgende instructies voor inschrijving in werkgroepen voor blok 1 in de juiste volgorde uitvoert en dat je je aan de opgegeven werkgroepcombinaties houdt.

Uitgangspunt voor de werkgroepcombinaties zijn de werkgroepen voor AV, omdat je zowel in blok 1 als blok 2 in dezelfde werkgroep voor AV zit (met hetzelfde werkgroepnummer). Je kiest hieronder een werkgroepcombinatie met de werkgroepen van cursussen. Je kunt kiezen uit meerdere werkgroepen per cursus en schrijft je voor één werkgroep per cursus in, te beginnen met AV.

Voorbeeld: je schrijft je in voor AV werkgroep 1 (blok 1 en 2).

Dit betekent dat je in blok 1 jezelf alleen kunt inschrijven voor de volgende werkgroepen van de overige vakken:

 • Inleiding in de Bedrijfskunde 1: werkgroepen 6, 8, 9 of 11
 • Onderzoeks- en Interventiemethodologie A: werkgroepen: 2, 8 of 9

Het werkgroepnummer voor Academische Vaardigheden (AV) is in blok 1 en 2 gelijk: je schrijft je voor AV slechts één keer in.

Tip: schrijf steeds voor jezelf het nummer van de werkgroep waarvoor je jezelf hebt ingeschreven op, zodat je later in het rooster gemakkelijk kunt zien op welke tijden je college hebt. Houd je aan de werkgroepcombinaties anders loop je het risico op 2 werkgroepen op dezelfde tijd én door de administratie uit de groep van jouw keuze gehaald te worden om vervolgens in een groep geplaatst te worden die aan de werkgroepcombinatie voldoet!

Hieronder vind je een schema met de werkgroep combinaties van blok 1:

Werkgroepcombinaties Bedrijfskunde
Combinatie Academische Vaardigheden Inleiding in de Bedrijfskunde 1 Onderzoeks- en Interventie- methodologie A
A 10 t/m 14 4, 13, 14 1, 10, 11
B 1 t/m 5 1, 2, 3 4, 5, 6
C 10 t/m 13 5, 6, 8 7, 8, 9
D 14, 16, 19, 20 9, 11, 12 2, 3

Recht en Management

Volg je de dubbelstudie Recht en Management of de plusvariant hiervan, dan dien je je alleen in te schrijven voor de cursus en werkgroepen van Inleiding in de Bedrijfskunde 1 (MAN-BIN001A), blok 1. Je kunt kiezen uit de volgende werkgroepen:

 • groep 7  IBK 1: vrijdag 8.30 uur
 • groep 10  IBK 1: vrijdag 10.30 uur