Zoek in de site...

Samenwerkende Verenigingen (SVM)

De SVM staat voor de Samenwerkende Verenigingen der Managementwetenschappen, waarin alle studieverenigingen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen met elkaar samenwerken. Het gaat om een samenwerking tussen de verenigingen BOW (Bestuurskunde), ESV (Economie en bedrijfseconomie), ismus (Politicologie), Mundus (Geografie, planologie en milieu) en Synergy (Bedrijfskunde). De verenigingen die aangesloten zijn bij de SVM komen maandelijks bij elkaar om te vergaderen.

De SVM organiseert onder andere de Sportdag en vele activiteiten tijdens de Introductie van de faculteit. Daarnaast heeft de SVM een facultair afgevaardigde voor al het contact met de faculteit en studentenmedezeggenschap en organiseert de SVM het Management Madness Feest.

Daarnaast organiseert de commissie Internationalisering van de SVM diverse formele en informele activiteiten voor zowel internationale als Nederlandse studenten. Bezoek onze website regelmatig om op de hoogte te blijven van het buddyprogramma en de diverse activiteiten.

Contactinformatie

De SVM is te bereiken via het e-mailadres: SVM@fm.ru.nl of via Facebook.

Informatie per studievereniging