Zoek in de site...

Extra tentamenkans

Per studiejaar heeft iedere student twee tentamenkansen om een cursus af te ronden. Indien je de eerste gelegenheid niet hebt behaald (om welke reden dan ook), geldt dat je de tweede gelegenheid maakt. Haal je de tweede gelegenheid ook niet, dan volg je in principe volgend studiejaar de cursus opnieuw.

In uitzonderlijke gevallen kan de Examencommissie een extra tentamenkans toekennen. Hiervoor hanteert de Examencommissie strikte criteria. Wanneer niet aan alle criteria wordt voldaan, zal de Examencommissie geen extra tentamenkans toekennen. Bij het toekennen van extra tentamenkansen maken we een onderscheid op basis van het programma dat je volgt.

a. Eerste/tweedejaars bachelor-studenten:

 • In principe géén extra tentamenkansen aangezien deze studenten nog kans hebben de cursus te halen bij de tentamens in het eerstvolgende academische jaar.
  • Er worden géén extra tentamenkansen aangeboden wanneer de student als doel heeft aan de ingangseisen van de opleiding International Business Administration te voldoen.
  • Er worden géén extra tentamenkansen aangeboden wanneer de student als doel heeft aan de BSA-norm te voldoen.

b. Derdejaars bachelor-studenten:

 • Studenten komen in aanmerking voor een extra tentamenkans wanneer;
  • Alle andere cursussen in de bachelor Bedrijfskunde (en aanverwante opleidingen zoals IBA) zijn afgerond, inclusief keuzevakken, stages, en de bachelorthesis. Voor één cursus kan een verzoek ingediend worden. Wanneer de student méér dan een cursus niet beeft behaald, kennen we geen extra tentamenkans toe.
  • Studenten komen enkel in aanmerking voor een extra tentamenkans wanneer aan beide tentamenkansen voor die cursus is deelgenomen (of er is sprake van persoonlijke omstandigheden die deelname aan één of meerdere tentamenkansen hebben belemmerd).
  • Wanneer aan de bovenstaande punten is voldaan, moeten er tevens altijd zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn die het behalen van de cursus hebben belemmerd.
  • NB: Voor keuzevakken worden geen extra tentamenkansen aangeboden.

c. Premaster-studenten:

 • Studenten komen in aanmerking voor een extra tentamenkans wanneer;
  • Alle andere cursussen in de Premaster zijn afgerond. Voor één cursus kan een verzoek ingediend worden. Wanneer de student meer dan een cursus niet heeft behaald, kennen we geen extra tentamenkans toe.
  • Studenten komen enkel in aanmerking voor een extra tentamenkans wanneer aan beide tentamenkansen voor die cursus is deelgenomen (of er is sprake van persoonlijke omstandigheden die deelname aan één of meerdere tentamenkansen hebben belemmerd).
  • Wanneer aan de bovenstaande punten is voldaan, moeten er tevens altijd zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn die het behalen van de cursus hebben belemmerd.

d. Masterstudenten:

 • Studenten komen in aanmerking voor een extra tentamenkans wanneer;
  • Alle andere cursussen in de Master Business Administration (inclusief alle specialisaties), Premaster, en/of Bachelor Bedrijfskunde zijn afgerond, inclusief electives en de Masterthesis. Voor één cursus kan een verzoek ingediend worden. Wanneer de student méér dan een cursus niet beeft behaald, kennen we geen extra tentamenkans toe.
  • Studenten komen enkel in aanmerking voor een extra tentamenkans wanneer aan beide tentamenkansen voor die cursus is deelgenomen (of er is sprake van persoonlijke omstandigheden die deelname aan één of meerdere tentamenkansen hebben belemmerd).
  • Wanneer aan de bovenstaande punten is voldaan, moeten er tevens altijd zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn die het behalen van de cursus hebben belemmerd.
  • NB: Voor keuzevakken/electives in Blok 3/4 en cursussen uit Blok 1 van een Masterprogramma worden geen extra tentamenkansen aangeboden.

Persoonlijke omstandigheden

Onder persoonlijke omstandigheden (hierbij baseert de Examencommissie zich op de OER en op de WHW) wordt verstaan:

 • Ziekte van de student;
 • Zwangerschap van student;
 • Bijzondere familieomstandigheden, zoals het overlijden van een direct familielid.

Aan de student wordt gevraagd het beroep op persoonlijke omstandigheden nader te onderbouwen of aannemelijk te maken. Mocht je documentatie hebben die je verzoek ondersteunt dan wordt dat op prijs gesteld. Deze wordt vertrouwelijk behandeld. Je kan ook contact opnemen met de studieadviseur of studentendecaan om de omstandigheden te bespreken.

Bij toekenning van een extra tentamenkans wordt met de docent/coördinator van de cursus waarvoor een extra tentamenkans wordt aangeboden afgestemd wanneer en op welke wijze het tentamen zal plaatsvinden.

Wanneer je aan deze criteria voldoet, kun je via het webformulier een extra tentamenkans aanvragen.

We wijzen je er wel op dat verzoeken voor een extra gelegenheid altijd in behandeling genomen worden maar niet altijd gehonoreerd. Soms komt het voor dat door de persoonlijke omstandigheden de studievertraging helaas niet beperkt of verhinderd kan worden, hoe vervelend dat ook is. Ook daarom raden wij je aan altijd contact op te nemen met de studieadviseur om een persoonlijke planning te maken.