Zoek in de site...

Verzoek vrijstellingen

Vrijstelling is mogelijk wanneer je bij een andere WO onderwijsinstelling een gelijkwaardig vak hebt behaald. Vrijstelling is niet mogelijk op grond van HBO vakken. Wanneer een vak reeds is gestart, wordt er geen vrijstelling meer voor verleend. Voor elk vak dien je een apart verzoek in te dienen. Verzoeken voor vrijstellingen worden alleen in behandeling genomen als tenminste aan onderstaande punten is voldaan:

  1. Aan het vak op grond waarvan je vrijstelling vraagt evenveel of meer studiepunten zijn verbonden als het vak waarvoor je vrijstelling vraagt.
  2. Beide vakken zijn van hetzelfde academisch niveau (master, dan wel bachelorniveau) of het gevolgde vak ligt op een hoger niveau.
  3. De inhoud van beide vakken komt in grote mate overeen. Dit wordt beoordeeld door de cursuscoördinator van het vak waarvoor vrijstelling gevraagd wordt.
  4. Je kan aantonen dat het gevolgde vak is behaald.
  5. Het vak is niet langer dan 2 jaar geleden behaald.

Verzoeken voor vrijstelling worden alléén in behandeling genomen als tenminste de volgende documenten worden overlegd:

  1. Een formeel bewijs dat het gevolgde vak is behaald (bijvoorbeeld een uittreksel van de studentenadministratie, of een geldig certificaat), en
  2. de cursusbeschrijving van het gevolgde vak, met daarin de studielast, inhoud, wijze van tentaminering etc). Vermeld ook de naam en contactgegevens van de docent of cursuscoördinator bij wie het vak gevolgd is.

Onder normale omstandigheden ontvang je binnen vier weken een reactie van de Examencommissie.