Zoek in de site...

Keuzeruimte Bachelor Programma

Let op: Voor International Business Administration gelden andere regels!

Studenten van de bacheloropleidingen Business Administration/Bedrijfskunde moeten binnen hun verplichte programma een keuzeruimte van 24 EC vullen. Dit kan bijvoorbeeld door twee vakken van 12 EC te volgen, vier vakken van 6 EC, of 5 vakken van 3 EC en een van 9 EC. Keuzevakken zijn vakken die geen sterke overlap hebben met de verplichte vakken. Je mag je keuzevakken vrij kiezen en deze hoeven niet verwant te zijn aan je eigen studiegebied. Voor vakken aan de Radboud Universiteit heb je geen toestemming nodig; wanneer je keuzevakken wenst te volgen aan een andere universiteit, in Nederland of in het buitenland, heb je wel vooraf toestemming nodig van de Examencommissie. Neem hiervoor contact op met je studieadviseur, want die regelt de toestemming namens de Examencommissie.

Studenten van de bachelorspecialisatie Business Economics kunnen Nederlandstalige keuzevakken in hun programma opnemen naast of in plaats van hun Engelstalige vakken. Studenten van de bachelorspecialisaties Bedrijfskunde en Business Administration hebben dezelfde vrijheid wat betreft de voertaal van de keuzevakken. We raden studenten van de specialisatie Business Administration echter sterk aan alle vakken in hun bachelorprogramma in het Engels te volgen, ook de keuzevakken.

Er zijn tal van mogelijkheden om je keuzeruimte in te vullen.