Zoek in de site...

Keuzevakken aangeboden door de Faculteit der Managementwetenschappen

  • Studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen kunnen een aantal verplichte vakken van andere bacheloropleidingen als keuzevak kiezen. Dit geldt doorgaans echter niet voor methodologievakken en -projecten. Een compleet overzicht van de mogelijkheden kun je vinden in de studiegidsen.
  • Wil je graag een Engelstalig verplicht vak van een andere bacheloropleiding volgen? De sectie Economie biedt verschillende mogelijkheden. Ongeveer tien vakken van de bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu worden in het Engels gegeven (bijvoorbeeld ‘Environment and Society’, ‘Borders and Identities in Europe’); hetzelfde geldt voor zeven vakken van de bacheloropleiding Politicologie en drie vakken van de sectie Bestuurskunde (‘European Governance’, ‘Comparative Public Administration’, ‘Governance in the Digital Age’).
  • Studenten kunnen ook keuzevakken kiezen die geen verplicht onderdeel vormen van andere bacheloropleidingen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen, zoals ‘Economics and Sustainable Development’, ‘Introduction to Fraud Examination’, ‘Introduction to Digital Economics and FinTech’, ‘Migration and Society’. Een compleet overzicht van de mogelijkheden kun je vinden in de studiegids.
  • Ook vakken van het Centre for International Conflict – Analysis & Management (CICAM) kunnen als keuzevak worden gekozen, zoals ‘Natural Resources, Conflict and Governance’, ‘Actuele Vraagstukken van Oorlog en Vrede’, ‘Terrorisme: Beeld en Werkelijkheid’. Een compleet overzicht van de mogelijkheden kun je vinden in de studiegids.