Zoek in de site...

Welke vakken zijn niet toegestaan als keuzevak?

  • Het is studenten van de specialisaties Business Administration, Bedrijfskunde en Business Economics niet toegestaan om eerstejaarsvakken te volgen van het Engelstalige programma Business Administration of de Engelstalige bachelorspecialisatie International Business Administration (bijv.  ‘Organisational Culture and Communication’, ‘International Management’). Uitzondering hierop is het IBA-vak ‘Leadership in Organisations’. Dit vak mag wel als keuzevak worden gevolgd.
  • (Keuze)vakken van masteropleidingen, waaronder de master Business Administration aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Vakken bij een hbo-opleiding.
  • Vakken van andere universitaire opleidingen dan de Nederlandstalige opleiding Bedrijfskunde, die niet door die opleidingen gespecificeerd zijn als keuzevak voor bachelorstudenten.
  • Vakken die sterke overlap hebben met vakken die reeds deel uitmaken van het examenprogramma. Dit zijn bijvoorbeeld eerstejaarsvakken waarvan alleen de voertaal verschilt (bijv. ‘Introduction to Economics and Business’ – ‘Economie van de Managementwetenschappen’).