Zoek in de site...

Minoren aangeboden door de Faculteit der Managementwetenschappen

De Faculteit der Managementwetenschappen heeft een aparte studiegids voor Engelstalige minoren.

De meeste minoren van de Faculteit der Managementwetenschappen hebben een omvang van 24 EC en zijn afgestemd op de keuzeruimte in het bachelorprogramma.

Binnen de Faculteit der Managementwetenschappen wordt een aantal minoren aangeboden.

Minoren aangeboden door de sectie Bedrijfskunde

De sectie Bedrijfskunde biedt twee minoren; één in samenwerking met de sectie Geografie, Planologie en Milieu en één in samenwerking met de faculteit der Rechtsgeleerdheid:

Minoren aangeboden door de sectie Economie en Bedrijfseconomie

De sectie Economie en Bedrijfseconomie biedt drie minoren van 24 EC met Engels als voertaal:

  • Accounting
  • Economics & Policy
  • Finance

Studenten waarbij een of meer minorvakken al als verplichte vakken in hun bachelorprogramma zijn opgenomen, dienen vervangende minorvakken te volgen om alsnog de minor te kunnen afronden. Je vindt deze vakken door op de specifieke minor in de minorgids te klikken of neem contact op met de studieadviseur voor meer informatie.

Minoren aangeboden door de sectie Bestuurskunde

De sectie Bestuurskunde biedt een minor aan in het eerste en tweede semester. Deze minoren hebben beide een omvang van 30 EC en bestaan uit vakken die deel uitmaken van het eerste en tweede semester van de pre-master Bestuurskunde.

Verder heb je de mogelijkheid om een keuzeminor samen te stellen van 24 EC, op basis van je interesses en voorkennis.

Minoren aangeboden door de sectie Politicologie

De sectie Politicologie biedt de volgende vier minoren aan van 24 EC:

  • Vergelijkende Politicologie
  • Politieke Filosofie
  • Internationale Betrekkingen
  • Europese Integratie

Minoren aangeboden door de sectie Geografie, Planologie en Milieu

De sectie Geografie, Planologie en Milieu biedt de volgende drie minoren aan van 23-24 EC:

  • Minor On the move: Mobiliteit, migratie en grenzen
  • Minor Ondernemerschap, innovatie en stedelijke ontwikkeling (i.s.m. Bedrijfskunde)
  • Minor Sustainability Challenges

Minor aangeboden door het CICAM

Het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) biedt de Minor Conflictstudies van 24 EC aan