Zoek in de site...

Minoren bij andere faculteiten binnen de Radboud Universiteit

Studenten die ervoor kiezen een minor bij een andere faculteit te volgen, zijn vrij om hier zelf naar op zoek te gaan en zo nodig advies in te winnen bij hun studieadviseur. Een aantal mogelijke opties:

Minoren bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

De faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en biedt een aantal interessante minoren aan voor Bedrijfskunde studenten.

Minor Informatica en Informatiekunde voor Bedrijfskunde

De sectie Informatica en Informatiekunde biedt de minor Informatica en Informatiekunde voor Bedrijfskunde die, na succesvolle afronding en in combinatie met een afgeronde bachelor Bedrijfskunde, toegang geeft tot de master Information Sciences. De minor bestaat uit vier verplichte vakken (18 EC) en een aantal optionele vakken. De verplichte vakken zijn:

  • Information Modelling and Databases (NWI-IPC033)
  • Programming 1 (SOW-BKI131)
  • Requirements Engineering (NWI-IPC023)
  • Security (NWI-IPC021)

De informatie op de website is in het Nederlands gesteld maar deze minor kan ook in het Engels worden gevolgd. Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met de studieadviseur voor Informatica, Perry Groot (Perry.Groot@science.ru.nl).

Minor Data Science

Het is ook mogelijk om de interfacultaire minor Data Science te volgen. Voor deze minor volg je voor minstens 15 EC aan Data Science vakken, bestaande uit het verplichte vak Data Science Project (NWI-IBC045) en keuzevakken. Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met de minor coordinator, Stefan Frank (minordatascience@ru.nl).

Minoren bij de Faculteit der Letteren

De Faculteit der Letteren biedt verschillende minoren aan. Je kunt vakken kiezen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten.

  • Minor Communicatie- en Informatiewetenschappen

Communicatie- en Informatiewetenschappen biedt de volledig Engelse minor (30 EC) International Business Communication aan die, na succesvolle afronding en in combinatie met een afgeronde bachelor Bedrijfskunde/Business Administration, toegang geeft tot de selectieprocedure voor de masterspecialisatie Global Communication and Diversity. Zie voor meer informatie deze pagina(verwijst naar een andere website).

Communicatie- en Informatiewetenschappen biedt tevens een minor van 30 EC aan voor studenten Bedrijfskunde/Business Administration die, na succesvolle afronding en in combinatie met een afgeronde bachelor Bedrijfskunde, toegang geeft tot de Nederlandse masterspecialisatie Communicatie en Beïnvloeding. Zie voor meer informatie deze pagina(verwijst naar een andere website).

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur van CIW (studieadviseur-ciw@ru.nl) en de toelatingscommissie om je ervan te verzekeren dat je na afronding van deze voorbereidende minor / verkorte premaster (en je BA) toelaatbaar bent tot de master.

Minoren bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen

De Faculteit der Sociale Wetenschappen biedt verschillende minoren aan die te vinden zijn in de minorgids.

Eén optie is:

  • Minor Communicatiewetenschap

Communicatiewetenschap biedt een minor die, na succesvolle afronding en in combinatie met een afgeronde bachelor Bedrijfskunde, toegang geeft tot een van de Nederlandstalige masterspecialisaties in Communicatiewetenschap: ‘Commerciële Communicatie’, ‘Prosociale Communicatie’, ‘Nieuws en Informatie’ of ‘Vrij Programma’. Meer informatie over deze minor vind je hier.

Minoren bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen biedt verschillende minoren aan die door studenten van andere faculteiten gevolgd mogen worden. Een voorbeeld hiervan is de module ‘Wellbeing and Society’ (18 EC) die bestaat uit drie vakken van 6 EC: ‘In Pursuit of Well-being’, ‘Psychology of Happiness’ en ‘Happiness Economics’. Houd er wel rekening mee dat de faculteit geen minorcertificaat uitreikt.