Zoek in de site...

Stage (12 EC)

Een stage is geen verplicht onderdeel van de bacheloropleiding. Zo krijg je echter wel de kans om jezelf op je toekomstige werkveld te oriënteren en bekend te raken met de werkomgeving. Je hebt de mogelijkheid twee keuzevakken van 6 EC door een stage te vervangen. Dit kan een onderzoeksstage of een praktijkstage zijn.

Om EC voor de stage toegekend te kunnen krijgen, dien je vooraf toestemming te verkrijgen van de Examencommissie. Lees de stageregeling zorgvuldig door of neem contact op met het Bedrijfskundig Informatiepunt Stages (BIS) voor meer informatie.

Je kunt er ook voor kiezen om stage te lopen zonder EC te behalen. In dat geval heb je geen toestemming van de universiteit of een stagevoorstel of -verslag nodig.

Let op: International Business Administration (IBA) heeft een aantal extra voorwaarden om de studiepunten toegekend te kunnen krijgen.