Zoek in de site...

Academische stage voor Masterstudenten

Het doel van de stage is het opdoen van ervaring als management academicus. De stage vindt plaats onder begeleiding van een medewerker van de Radboud Universiteit Nijmegen, School of Management. Samenwerking wordt gestimuleerd tussen de groepen onderzoekers binnen de School of Management, tussen afdelingen van de Management Faculteit en tussen faculteiten van de Radboud Universiteit. Ook kan de stagiair deelnemen aan onderzoeksprojecten waarbij organisaties buiten de Radboud Universiteit betrokken zijn, evenals aan internationale onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband. De focus ligt op de deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

De leerdoelen van de stage zijn onder meer:

  1. Bediscussiëren van, deelnemen in en bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, leren en communiceren over de theoretische relevantie van de activiteiten die tijdens de stage worden ondernomen.

  2. Bediscussiëren, bijdragen aan en reflecteren op het beantwoorden van maatschappelijk relevante vragen, het leren en communiceren van de sociaalmaatschappelijke relevantie van de activiteiten die in de stage worden ondernomen.

  3. Verwerven, verder ontwikkelen en reflecteren op de persoonlijke ontwikkeling van academische vaardigheden.

Internship regulations

De regelingen voor de academische stage vind je hier (docx, 24 kB).

Master Business Administration

Alle studenten in de masteropleiding Business Administration hebben de mogelijkheid om een ​​academische stage te starten of eraan deel te nemen. Er zijn echter beperkte plaatsen op de georganiseerde projecten en Communities of Practice en een plaats kan niet gegarandeerd worden. Bij overschrijving van het maximale aantal deelnemers zal een selectie plaatsvinden. Deelname en succesvolle afronding van de stage levert maximaal 6 ECTS op. Wat er precies nodig is om te voldoen aan de stage-eisen staat beschreven in het stagereglement. De academische stage kan worden opgenomen als keuzevak, ook kun je er voor kiezen de stage te laten tellen als extra mastervak, dit geldt ongeacht het masterspecialisatietraject.

Master thesis

Deelname aan een CoP en de het doen van onderzoek voor de master scriptie mag gecombineerd worden, maar de academische stage en de master scriptie hebben elk verschillende leerdoelen en aparte beoordelingen. Synergie kan mogelijk zijn, maar is afhankelijk van het CoP-project en kan per jaar verschillen. Er kunnen bijvoorbeeld mogelijkheden zijn om je scriptie te schrijven over onderwerpen en theorieën die in de CoP worden besproken. Ideeën voor de scriptie kunnen worden besproken, ontwikkeld en pilot getest in de CoP-omgeving. Ook kan de CoP mogelijkheden bieden voor het ontwerpen en/of gezamenlijk verzamelen van data, die onderdeel kunnen zijn van de scriptie. In de vormgeving van de CoP zijn mogelijkheden opgenomen om de persoonlijke doelen van de leden van de CoP tot uitdrukking te brengen en bij elkaar te brengen. Bespreek voor aanvang van de stage de mogelijkheden om de stage te combineren met je masterscriptie met je stagebegeleider.

Community of Practice

De academische stages kunnen plaatsvinden in de vorm van een Community of Practice (CoP), een kader voor maatschappelijke participatie (Wenger, 1998). Een CoP biedt een veilige omgeving voor individuen om te leren door observatie en interactie met experts en door discussie met collega's. Deelnemers aan de CoP zijn onder meer beginnende studentleden (bachelor- en masterstudenten) die via legitieme randparticipatie leren van ervaren leden (promovendi en staf).

In een CoP proberen we een diverse groep mensen bij elkaar te brengen, over disciplines, culturen en landen heen. Internationale uitwisselingsmogelijkheden kunnen onderdeel zijn van CoP's. Door dit inclusieve karakter kunnen CoP meetings online of in een hybride omgeving plaatsvinden. Door samen te werken in een CoP creëren we synergie tussen onderwijs, onderzoek en onze sociale maatschappelijke omgeving. Meer informatie over CoP's vind je op de Brightspace-pagina.

Actuele beschikbaarheid van CoP's / plaatsen voor academische stages

De beschikbaarheid van academische stage zal variëren. Het actuele overzicht van de beschikbare plaatsen en de eisen vind je op Brightspace, door je in te schrijven voor de cursus: Information for Academic Internship MSc (MAN-MBA100). Verdere informatie over de cursus zal op de Brightspace pagina verschijnen.