Zoek in de site...

Studieadviseur

Heb je vragen over het bindend studieadvies (BSA), tentamens, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), keuzevakken, minoren, stages, studiekeuze of andere studiegerelateerde zaken? De studieadviseur kan je hierbij helpen. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt bij algemene vragen omtrent het onderwijs en kan je begeleiden bij je studieplanning of individuele studieproblemen.

Vooral wanneer je vanwege ziekte of andere persoonlijke omstandigheden langere tijd niet tot studeren in staat bent, is het aan te raden bij de studieadviseur aan te kloppen. Zo nodig kan hij/zij je doorverwijzen naar een andere instantie, zoals het studieloopbaancentrum, een studentenpsycholoog of studentendecaan.

Van de gesprekken tussen student en studieadviseur wordt door de studieadviseur een notitie gemaakt in Osiris. Deze notitie kun je zelf ook inzien. Tevens kunnen de notities gedeeld worden met andere studieadviseurs binnen de Faculteit der Managementwetenschappen en/of de afdeling Student Support – o.a. studentendecanen, trainers  en studentpsychologen - van de Radboud Universiteit. Heb je bezwaar tegen het delen van de notitie(s)? Dan kun je dit bij het gesprek met je studieadviseur aangeven en wordt de notitie niet gedeeld.

De studieadviseur is adviserend lid van de Examencommissie. Daarnaast verzorgt de studieadviseur voorlichting aan scholieren.

Studieadviseur bacheloropleiding Bedrijfskunde – Eerstejaars studenten
Huub Winters
Kamer: EOS N 03.713
huub.winters2@ru.nl
Afspraken moeten online gemaakt worden via dit formulier >
Let op: Recht & Management studenten kunnen contact opnemen met Maud Hippmann.

Studieadviseur bacheloropleiding Bedrijfskunde - Met uitzondering van Eerstejaars studenten
Ir. Lucas Meijssen
Kamer: EOS N 03.715
lucas.meijssen@ru.nl
Afspraken moeten online gemaakt worden via dit formulier >
Let op: Recht & Management studenten kunnen contact opnemen met Maud Hippmann.

Studieadviseur bacheloropleiding Business Administration en Recht & Management
Maud Hippmann, MSc
Kamer: EOS N 03.715
maud.hippmann@ru.nl
Afspraken moeten online gemaakt worden via dit formulier >

Voor vragen over studeren in het buitenland kunnen studenten van de bachelor specialisatie International Business Administration en International Economics and Business contact opnemen met Joyce Opdenoordt:

Joyce Opdenoordt
Kamer: EOS N 00.120
iba-iebglobal@nsm.ru.nl
Afspraken moeten online gemaakt worden via dit formulier >

Studieadviseur (pre-)masteropleiding Business Administration/Bedrijfskunde
Mw. Remke Friesen
Kamer: EOS N 03.715
remke.friesen@ru.nl 
Afspraken moeten online gemaakt worden via dit formulier >