Zoek in de site...

Keuzevakken

Met keuzevakken kun je naar eigen inzicht de 30 ECTS van de keuzeruimte invullen. Er zijn slechts twee eisen waar jouw keuzevakken aan moeten voldoen. Ten eerste moeten het vakken op WO niveau zijn. Ten tweede mogen de vakken geen grote overlap hebben met vakken van het reguliere Bestuurskunde programma. Je hebt geen toestemming nodig om keuzevakken te volgen.

Je kan keuzevakken volgen bij andere opleidingen van de Faculteit der Mangementwetenschappen, bij andere faculteiten of bij andere universiteiten. Een mix van alle drie is ook een optie.  Voor meer informatie over een van deze drie opties kun je op onderstaande blokken klikken.

Het is dus geheel jouw eigen keuze welke vakken je volgt en waar. Ga daarom vooral op zoek wat jij leuk en interessant vindt!

Voorbeelden van manieren waarop je de vakken kunt kiezen:

 • Kies een aantal vakken van een andere studie waar je interesse in hebt, bijvoorbeeld Sociologie, Politicologie of Biologie.
 • Kies een thema dat jij interessant vindt, bijvoorbeeld duurzaamheid, zorg of onderwijs. Zoek cursussen (eventueel bij verschillende opleidingen) die bij dit thema aansluiten.
 • Kies allerlei verschillende vakken om jou kennis te verbreden op meerdere gebieden.

Waar moet je op letten bij het kiezen van vakken buiten de faculteit:

 • Raadpleeg de studiegidsen voor de inhoud van vakken en om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Zo zijn sommige vakken alleen toegankelijk met bepaalde voorkennis of voor studenten vanuit een bepaalde opleiding.
 • Om je in te schrijven voor een vak moet je je op tijd inschrijven. De regels rondom inschrijving kunnen per faculteit en universiteit verschillen, onderzoek tijdig hoe het is geregeld bij de plek waar je vakken wilt gaan volgen.
 • Niet alle faculteiten van de RU en andere universiteiten werken met blokken en met dezelfde jaarkalender. Kijk goed of het rooster geen overlapping heeft.
 • Controleer vooraf of je tentamens niet overlappen. Voor overlappende tentamens binnen Managementwetenschappen hebben we in sommige gevallen een oplossing, zie hiervoor deze regeling, maar deze geldt niet voor andere faculteiten van de RU of voor andere universiteiten. In dat geval moet je kiezen tussen één van beide tentamens.

Welke vakken kun je niet als keuzevak opvoeren?

 • Je kunt geen cursussen aan een hbo-opleiding als keuzevak opvoeren.

  Je kunt cursussen van alle universitaire opleidingen in Nederland als keuzevak opvoeren. Zo’n cursus mag echter niet te veel overlappen met cursussen die deel uit maken van het Bestuurskunde-curriculum. Dat betekent dat de volgende vakken niet als keuzevak kunnen gelden:
 • Vakken in Methoden van Onderzoek en Academische vaardigheden (M&T-vakken die in niveau duidelijk uitgaan boven de vakken in ons curriculum mogen wel als keuzevak worden gevolgd);
 • Vakken die studie-ondersteunend zijn, zoals schrijfvaardigheid, foutloos Nederlands, scriptieondersteuning, etc.
 • Inleidende cursussen uit verwante opleidingen (bijvoorbeeld Inleiding Politicologie, Inleiding in de Bedrijfskunde, Inleiding Sociologie, Inleiding Rechtsgeleerdheid, Inleiding Economie, Inleiding Filosofie, etc.).
 • Cursussen van andere opleidingen die sterk overeenkomen met vakken uit de bachelor Bestuurskunde (bijvoorbeeld het vak Organisatie & Management van de Faculteit Letteren).

Twijfel je of je een vak als keuzevak mag opvoeren, of maakt een verboden vak deel uit van de minor die je wilt gaan volgen, neem dan voordat je het vak gaat volgen contact op met de studieadviseur van Bestuurskunde.