Zoek in de site...

Keuzevakken binnen FdM

Studenten kunnen kiezen voor vakken die door andere opleidingen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan 'Duurzaam ondernemen', 'Managing Innovation', 'International Management' of Theories of International Relations’.

De volledige lijst van mogelijkheden is te vinden in de studiegids.