Zoek in de site...

Keuzevakken aan andere universiteiten in Nederland

Je kunt ook vakken volgen aan andere universiteiten in Nederland. Je moet er voor zorgen dat deze vakken geen overlap hebben met vakken uit jouw eigen curriculum. Om dit te controleren kun je een afspraak maken met de studieadviseur. Om de cijfers en studiepunten hiervoor te laten meetellen, moet je vooraf toestemming vragen aan de examencommissie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je inschrijving aan de desbetreffende universiteit. Na voltooiing van de vakken lever je een gecertificeerde kopie van je cijferlijst (op papier) in bij het Studenten Informatiepunt (STIP) om je studiepunten te laten bijschrijven.