Zoek in de site...

Workshop Statistiek

Het pre-master programma van Bestuurskunde begint uitdagend met een verdiepende cursus over het doen van kwantitatief onderzoek: Methoden van Bestuurskundig onderzoek 1. Als jij geen basiscursus Statistiek op universitair niveau hebt gehad, dan adviseren we je om de twee workshops te volgen die we als voorbereiding aanbieden.

De workshops bestaan uit een deel hoorcollege en een deel practicum. De volgende basisbeginselen van de statistiek komen aan bod: beschrijvende statistiek, verdelingen, steekproefverdelingen, betrouwbaarheidsintervallen, hypothesetoetsing en vergelijking van (twee) groepen. 

Ook voor studiejaar 2023-2024 wordt deze workshop aangeboden. De workshop vindt plaats op de volgende twee momenten:

  • Maandagmiddag 28 augustus, 13.30-17.15 (EOS 03.330)
  • Woensdagochtend/middag 30 augustus: 10.30-15.15 (EOS 03.330)

Ben je pre-master student Bestuurskunde en wil je meedoen met deze workshop? Dan kun jij je opgeven via deze link.

Heb je verder nog vragen? Neem dan contact op met Mark Verhaag (mark.verhaag@ru.nl).