Zoek in de site...

Workshop Statistiek

Het pre-master programma van Bestuurskunde begint uitdagend met een verdiepende cursus over het doen van kwantitatief onderzoek: Methoden van Bestuurskundig onderzoek 1. Als jij geen basiscursus Statistiek op universitair niveau hebt gehad, dan adviseren we je om de twee workshops te volgen die we als voorbereiding aanbieden.

De workshops bestaan uit een deel hoorcollege en een deel practicum. De volgende basisbeginselen van de statistiek komen aan bod: beschrijvende statistiek, verdelingen, steekproefverdelingen, betrouwbaarheidsintervallen, hypothesetoetsing en vergelijking van (twee) groepen. 

Ook voor studiejaar 2022-2023 wordt deze workshop aangeboden. Meer informatie zal te zijner tijd op de site verschijnen.

Heb je verder nog vragen? Neem dan contact op met Mark Verhaag (mark.verhaag@ru.nl).