Zoek in de site...

Keuzeruimte

Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics / Economie en Bedrijfseconomie moeten binnen hun verplichte programma een keuzeruimte van 24 ECTS vullen. Je mag je keuzevakken zelf kiezen en deze hoeven niet verwant te zijn aan je eigen studiegebied. Ook heb je geen voorafgaande toestemming nodig voor je keuze van vakken aan de RU. Alleen als je keuzevakken aan een andere universiteit wilt volgen, moet je hiervoor eerst toestemming vragen aan de Examencommissie.

Er zijn allerlei mogelijkheden om de keuzeruimte van 24 ECTS in te vullen.