Zoek in de site...

Keuzeruimte

Studenten van de bacheloropleiding Economics and Business Economics / Economie en Bedrijfseconomie moeten binnen hun verplichte programma een keuzeruimte van 24 ECTS vullen. Je mag je keuzevakken zelf kiezen en deze hoeven niet verwant te zijn aan je eigen studiegebied. Ook heb je geen voorafgaande toestemming nodig voor je keuze van vakken aan de Radboud Universiteit. Alleen als je keuzevakken aan een andere universiteit wilt volgen, moet je hiervoor eerst toestemming vragen aan de Examencommissie.

Als je kiest voor het volgen van een vak binnen de Radboud Universiteit, houd dan rekening met het volgende:

  • Het vak mag niet overlappen met een vak van je vaste programma. Dit betekent o.a. dat vakken van het eerste jaar van de Bachelor Economie en Bedrijfseconomie/Economics and Business Economics niet geschikt zijn als keuzevak. De vakken van beide eerstejaars programma’s zijn identiek. Zie voor een lijst met de betreffende vakken het Bachelor kanaal op Brightspace.
  • Check of je voldoet aan eventuele voorkennisvereisten (zie de cursusbeschrijving in de studiegids)

Er zijn allerlei mogelijkheden om de keuzeruimte van 24 ECTS in te vullen.