Zoek in de site...

Keuzevakken

Studenten van de volgende specialisaties volgen 18 ECTS aan keuzevakken in het eerste en 6 ECTS in het tweede semester van het derde jaar*.

  • Business Economics
  • Financial Economics
  • International Economics and Policy

Let op: de programma's van de specialisaties International Economics and Business and International Bachelor’s in Economics and Management wijken hiervan af.

*In je programma is in deze periodes tijd vrijgemaakt voor je keuzevakken, maar je mag ze ook op een ander moment volgen.

Algemene tips voor het kiezen van keuzevakken:

  • Raadpleeg de studiegidsen voor de inhoud van vakken en om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet.
  • Om je in te schrijven voor een vak moet je je op tijd aanmelden in Osiris (of in sommige gevallen via de studentenbalie; voor bijvoorbeeld vakken bij Rechten kun je terecht aan de balie in het Grotiusgebouw).
  • Praat met anderen die hun keuze al gemaakt hebben of zich ook nog aan het oriënteren zijn op keuzevakken.

Er zijn verschillende soorten keuzevakken waaruit je kunt kiezen: