Zoek in de site...

Keuzevakken uit andere opleidingen binnen de RU

Ook reguliere cursussen die deel uitmaken van andere bacheloropleidingen binnen Managementwetenschappen en andere faculteiten kunnen geschikte keuzevakken vormen. Voorbeelden van keuzevakken aan andere faculteiten zijn:

Faculteit der Managementwetenschappen

  • Inleiding Politicologie
  • Kernthema’s van de Bestuurkunde
  • Inleiding in de Bedrijfskunde 1
  • Etc.

Faculteit der Sociale Wetenschappen

  • Social Inequality
  • Social Capital
  • Etc.

Radboud Gender & Diversity Studies

  • Gender in Organisations
  • Gender and Diversity: Policies and Practices
  • Etc.

Let op: niet alle faculteiten werken met blokken en met dezelfde jaarkalender. Controleer vooraf of je tentamens niet overlappen. In geval van overlap zul je in bijna alle gevallen moeten kiezen welk tentamen je maakt. De regeling voor dubbeltentamens is erg beperkt. Schrijf je daarnaast op tijd in voor je vakken.