Zoek in de site...

Minor buiten de Radboud Universiteit

Je mag ook buiten de Radboud Universiteit een minor volgen. Denk er daarbij wel aan dat sommige minoren misschien een studielast van meer dan 24 ECTS hebben en kunnen overlappen met ons curriculum. Hiertoe moet je vooraf een verzoek indienen bij de Examencommissie via dit verzoek-/bezwaarformulier. Als bijlage stuur je informatie over de inhoud en leerdoelen van de vakken, de bestudeerde literatuur en het te behalen aantal studiepunten mee. Na voltooiing van de vakken lever je een gecertificeerde kopie van je cijferlijst (op papier) in bij het Studenten Informatiepunt (STIP) om je studiepunten te laten bijschrijven. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor je inschrijving aan de desbetreffende universiteit. Meer informatie over de procedure is te vinden op Brightspace.

Een mogelijkheid is:

Let op: deze minor duurt een heel semester en moet vooraf worden goedgekeurd.