Zoek in de site...

Stage (12 ECTS)

Een stage is binnen de bacheloropleiding niet verplicht, maar het is wel een goede manier om het economische werkveld te leren kennen. Daarom mag je twee keuzevakken (12 ECTS) vervangen door een stage. Daar heb je wel toestemming van de Examencommissie Economie en Bedrijfseconomie voor nodig. Je meldt je aan met een uitgewerkt stageplan zoals beschreven in de stageregeling. De Examencommissie beoordeelt of je stageplan voldoet aan de eisen die aan een economisch relevante stage gesteld worden. De commissie wijst vervolgens een interne stagebegeleider aan.

Je kunt ook stage lopen zonder studiepunten te krijgen. In dat geval heb je geen toestemming van de universiteit nodig en hoef je ook geen stageplan of verslag te maken.

Stageregeling

Voor studenten die een stage willen volgen heeft de opleiding een stageregeling (pdf, 431 kB) opgesteld. Deze geeft duidelijk aan wat er van een stage, een stagiaire, een stageverlenende instantie en een stagebegeleider wordt verwacht.

Stagemogelijkheden

In het document met de stageregeling is ook aan aantal nuttige links opgenomen naar websites die behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van een geschikte stageplek. Bovendien geldt dat wanneer bij ons relevante stageplekken gemeld worden deze geplaatst worden op het Brightspacekanaal van de bachelor- en/of masteropleiding Economie en Bedrijfseconomie. Ook kun je terecht op de website van Career Service Managementwetenschappen.