Zoek in de site...

Opleidingscommissie Economie en Bedrijfseconomie

Taken

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding. De belangrijkste taken zijn de evaluatie van het onderwijs en het geven van een advies bij de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Verder is de opleidingscommissie de plaats waar studenten en docenten met elkaar kunnen spreken over alle aangelegenheden van het onderwijs. De commissie kan eventueel ook ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan, het managementteam van de opleiding en de portefeuillehouder Onderwijs.

Samenstelling

De opleidingscommissie (OLC) bestaat uit studentleden uit de verschillende jaren en (minstens) vijf docenten. In het collegejaar 2023-2024 is de OLC als volgt samengesteld:

Docentleden

Dr. Gabriela Contreras (voorzitter)
Dr. Ludger Buijs
Dr. Dirk-Jan Janssen
Dr. Laura Metzger

Toehoorders/adviseurs

Dr. Jan Verhoeckx (BA-coördinator)
Dr. Sacha Füllbrunn (MA-coördinator)
Marleen de Vries MSc (Studieadviseur (pre)Master Economie en bedrijfseconomie)
Marije van den End MSc (studieadviseur Bachelor Economie en Bedrijfseconomie/ Economics en Business Economics)
Huub Winters MSc (Studieadviseur Bachelor Specialisatie International Economics & Business Economics)

Studentleden

Annamarije Veldhuijssen, voorzitter studentleden
Arline Deddens
Ymke Spierings
Siemen Liebeton
Florian van den Akker

Vertegenwoordiger vanuit studentenvereniging ESV

Loek Heuthorst

Ondersteuning

Secretariaat Economie en Bedrijfseconomie

Contact

Opleidingscommissie Economie en Bedrijfseconomie
Secretariaat Economie en Bedrijfseconomie, kamer EOS N 02.715
Radboud Universiteit
Faculteit der Managementwetenschappen
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat via olceconomie@fm.ru.nl