Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Met ingang van een nieuw studiejaar kan het onderwijsprogramma worden aangepast. Hierdoor is een overgangsregeling vastgesteld. In de regeling wordt aangegeven welke vakken niet meer terug komen en/of dermate grote veranderingen ondergaan dat er sprake is van een ander vak. Ook kan het zijn dat vakken verschoven worden naar andere semesters in een ander studiejaar.

2019-2020

2018 - 2019

Bachelor International Economics and Business

Klik hier voor de overgangsregelingen van de Bachelor International Economics and Business.

Het kan voorkomen dat je nog niet alle cursussen van het afgelopen studiejaar hebt behaald. In dat geval geeft deze regeling aan hoe je moet handelen. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met de studieadviseur van de Bachelor Economie en Bedrijfseconomie. Neem voor vragen over de overgangsregelingen van de Bachelor International Economics and Business contact op met de betreffende studieadviseur.