Zoek in de site...

Naar het buitenland

Wil je een deel van je studie in het buitenland doorbrengen en daar vakken volgen? In het studieprogramma is daar volop ruimte voor (30 EC). Je kunt aan een buitenlandse universiteit keuzevakken volgen of vakken ter vervanging van het Nijmeegse curriculum. De Radboud Universiteit heeft met veel buitenlandse universiteiten afspraken over de uitwisseling van studenten. Er zijn contacten met universiteiten in Europa (via het Erasmus Mobility programma), in de Verenigde Staten (via ISEP) en er zijn bilaterale overeenkomsten onder andere met universiteiten in Japan, Brazilië en Argentinië. Het International Mobility Office van de faculteit kan je daar alles over vertellen en behulpzaam zijn bij het (tijdig) plannen van een buitenlands verblijf: reken op een jaar voorbereiding.

Voorlichting

Als je in het buitenland wilt gaan studeren is het van groot belang om tijdig te beginnen met je te oriënteren op de mogelijkheden. Omtrent de universiteit waar je heen wilt, de vakken die je daar wilt volgen en allerlei praktische zaken die je moet regelen, zoals het boeken van je ticket en het regelen van huisvesting bijvoorbeeld. Het International Mobility Office organiseert twee of drie keer per jaar voorlichtingsbijeenkomsten over de mogelijkheden van studeren in het buitenland. Daarnaast organiseert de Radboud Universiteit twee keer per jaar Radboud Beyond Borders.

Naast algemene informatie over de aanmeldingsprocedure, voorwaarden en informatiebronnen, komen ook studenten aan het woord die al in het buitenland geweest zijn. Zij vertellen hun ervaringen en kunnen je nuttige tips voor je eigen planning geven. De voorlichtingsbijeenkomsten worden altijd op Blackboard en via posters bekendgemaakt.

Nuffic

De Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) is een belangrijke organisatie in Nederland op het gebied van studentenuitwisseling. De site http://www.wilweg.nl/ bevat uitgebreide algemene informatie over studie en stage in het buitenland.

Coördinatoren

Dr. ir. Lothar Smith

Richtlijn voor reizen naar onveilige gebieden

Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor het welzijn van de studenten en medewerkers van de universiteit. Zij wil dan ook voorkomen dat deze terechtkomen in onveilige situaties in het buitenland. Daarom heeft het college de richtlijn ‘Veilig naar het buitenland’ opgesteld.