Zoek in de site...

Keuzevakken

In de bachelor Geografie, Planologie en Milieu (GPM) is er ruimte om vijf keuzevakken (30ec) te volgen. De keuzevakken worden aangeboden door, door de opleiding GPM, door de Faculteit der Managementwetenschappen, andere faculteiten, de Radboud Universiteit, of op andere universiteiten in Nederland of in het buitenland.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kun je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit inzien via www.ru.nl/studiegidsen. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.

Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus Academische Vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master.

Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur.

Algemene tips voor het kiezen van keuzevakken:

  • Raadpleeg de studiegidsen voor de inhoud van vakken en om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet.
  • Om je in te schrijven voor een vak moet je je op tijd aanmelden in Osiris (of in sommige gevallen via de studentenbalie (STIP te Elinor Ostrom)); voor bijvoorbeeld vakken bij Rechten kun je terecht aan de balie in het Grotiusgebouw).
  • Praat met anderen en oudere jaars studenten die hun keuze al gemaakt hebben of zich ook nog aan het oriënteren zijn op keuzevakken.

Er zijn verschillende soorten keuzevakken waar je uit kunt kiezen: