Zoek in de site...

Keuzevakken binnen GPM

Je kiest aan het einde van het 1ste jaar een spoor binnen GPM: globalisering, verduurzaming of verstedelijking.

Het is mogelijk om de vakken van de andere sporen, die je niet gekozen hebt als keuzevak te kiezen:

Environment and Society (in het Engels): In deze cursus leer je onder andere hoe je kritisch kunt reflecteren op verschillende perspectieven op interacties tussen milieu en samenleving, en de implicaties daarvan voor het begrip van complexe  milieukwesties.

Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk beleid: In deze cursus leer onder andere belangrijke juridische begrippen en concepten uit het vakgebied van het ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht en hun onderlinge verbanden te beschrijven en uit te leggen.

Stedelijke Economie in Europa: In deze cursus leer je hoe je onder andere een beknopt beschrijving van de belangrijkste theorieën, concepten en verbanden op het gebied van de stedelijke economie in zowel de klassieke als de moderne literatuur.

Gebiedsontwikkeling: In deze cursus leer je hoe je onder andere de verschillende manieren waarop grond en gebouwen kunnen worden ontwikkeld (de actoren, de rollen, de taakverdeling).

Borders and Identities in Europe (in het Engels): In deze cursus begrijp je onder andere het academische en maatschappelijke debat over de continue (re)productie van (buiten- en binnen)grenzen, grensoverschrijdende samenwerking en identiteiten in Europa en de Europese Unie.

Migration and Society (in het Engels)

Daarnaast biedt GPM nog 3 keuzevakken aan:

Meer informatie over de (keuzen)vakken, die aangeboden worden door GPM tref je op de cursusoverzicht pagina.