Zoek in de site...

Keuzevakken aan andere universiteiten in Nederland

Je kunt ook vakken volgen aan andere universiteiten in Nederland. Om de cijfers en studiepunten hiervoor te laten meetellen, moet je wel vooraf toestemming vragen aan de Examencommissie. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor je inschrijving aan de desbetreffende universiteit. Meer informatie over de procedure en de goedkeuring van je verzoek is te vinden op Brightspace (in het gedeelte voor bacheloropleidingen). Als bijlage stuur je informatie over de inhoud en leerdoelen van de vakken, de bestudeerde literatuur en het te behalen aantal studiepunten mee. Na voltooiing van de vakken lever je een gecertificeerde kopie van je cijferlijst (op papier) in bij het Studenten Informatiepunt (STIP) om je studiepunten te laten bijschrijven.