Zoek in de site...

Minoren binnen FdM

Binnen de Faculteit der Managementwetenschappen worden verschillende minoren aangeboden. Het overzicht van de verschillende minoren vind je op de Minorgidsen Faculteit der Managementwetenschappen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij de Radboud Docenten Academie in het derde bachelorjaar een educatieve minor (30 EC) te volgen.

Let op: de Faculteit der Managementwetenschappen hanteert deadlines voor het inschrijven voor curussen, tentamens en hertentamens. Bovendien gelden er regelingen en huisregels tijdens tentamens.

Je kunt ervoor kiezen om een minor op een andere faculteit op de RU te volgen. Het is belangrijk dat je hiervoor contact opneemt met de studieadviseur bij twijfels. Mogelijke opties voor minoren zijn:

  • Minor op de Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Minor op de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.