Zoek in de site...

Keuzevakken

In de bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu is ruimte voor het volgen van vijf verdiepings- of keuzevakken. Je kunt daarbij kiezen uit zes verdiepingsvakken die de opleiding zelf aanbiedt: Environment and society, Recht en instituties van milieu- en ruimtelijk beleid, Stedelijke economie, Gebiedsontwikkeling, borders and identities in Europe, Networks and spaces. Uit dit aanbod kies je minimaal twee vakken (12 ec). Daarnaast kies je nog drie keuzevakken (18 EC) binnen de opleiding, de faculteit, de Radboud Universiteit, of op andere universiteiten in Nederland of in het buitenland.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kun je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit inzien via www.ru.nl/studiegidsen. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.

Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus Academische Vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master.

Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur.

Keuzeruimte in masterprogramma

Ook in de masterprogramma's die aangeboden worden bestaat deels de mogelijkheid om keuzevakken te kiezen. Dat kunnen vakken uit andere masterspecialisaties, andere disciplines binnen onze universiteit maar ook vakken die op andere universiteiten in binnen of buitenland aangeboden worden, zijn. Aangezien het hier om keuzeruimte in het masterprogramma gaat zijn er echter wel bijzondere eisen aan niveau en relevantie van dat keuzevak. Zie daarvoor documentatie bij de door jou gevolgde masterspecialisatie. In Nijmegen leer je op deze manier echt over de rand van je bord kijken en kun je echt je eigen keuzes maken.

Keuzevakken bij andere opleidingen