Zoek in de site...

Minoren

Let op: de Faculteit der Managementwetenschappen hanteert deadlines voor het inschrijven voor curussen, tentamens en hertentamens. Bovendien gelden er regelingen en huisregels tijdens tentamens.

Wat is een minor Geografie, Planologie en Milieu?

Een minor bestaat uit een inhoudelijk op elkaar afgestemd pakket cursussen ten aanzien van een bepaald thema. Een minor is bedoeld voor studenten die bijvoorbeeld hun kennis willen verbreden met onderwerpen die niet direct in hun studie voorkomen. De opleiding Geografie, Planologie en Milieu biedt drie minoren aan:

Educatieve Minor

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij de Radboud Docenten Academie in het derde bachelorjaar een educatieve minor (30 EC) te volgen.

Deze minor biedt je niet alleen een oriëntatie op het leraarschap, maar levert je in combinatie met je bachelordiploma een bevoegdheid op om les te geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (mavo/havo/vwo en de theoretische leerweg van het vmbo). Je kunt dus na je bachelor onmiddellijk aan de slag (beperkte tweedegraadsbevoegdheid). Daarnaast levert de educatieve minor je ook vrijstelling op voor de eerste helft van de educatieve master, die je na je vakmaster kunt volgen. Daarmee kun je dan je bevoegdheid uitbreiden tot de bovenbouw van het havo/vwo (eerstegraadsbevoegdheid).

Inhoud

De educatieve minor van de Radboud Docenten Academie beslaat 30 EC en neemt het volledige eerste semester in beslag (september tot en met januari) Aan de ene kant volg je colleges op de universiteit. Daarin maak je kennis met de theorieën van onderwijs, pedagogiek en didactiek. In het stagegedeelte kom je terecht op een (opleidings)school, waar je bekend raakt met het onderwijs en zelf ervaart hoe het is om voor de klas te staan.

De stageschool en de Docenten Academie zijn uiteraard geen gescheiden werelden. Tijdens je stage koppel je je praktijkervaringen steeds aan de theorie die je in colleges hebt meegekregen. Andersom bieden de colleges je naast theoretische verdieping en achtergronden ook ruimte om te oefenen en ervaringen uit te wisselen. De hoofdonderdelen van het curriculum zijn algemene didactiek, vakdidactiek op het niveau van het schoolvak, en professioneel persoonlijk leren. In dit laatste onderdeel werk je aan belangrijke vaardigheden voor een beginnend docent, zoals reflecteren, organiseren en presenteren.

Toelatingseisen lerarenopleiding Aardrijkskunde

Om te kunnen starten met de educatieve minor voor Aardrijkskunde moet je ingeschreven staan voor de bachelor GPM, je de propedeuse GPM hebben afgerond en daarnaast minimaal 30 EC van de bachelor hebben afgerond.

Wie tot de Educatieve masteropleiding Aardrijkskunde van de Docenten Academie wil worden toegelaten, moet een doctoraal- of masterdiploma Sociale geografie hebben behaald, aangevuld met minimaal 18 EC op het gebied van Fysische geografie. Ook studenten die niet aan de formele eisen voldoen, kunnen in bepaalde gevallen worden toegelaten tot de opleiding. Zij dienen veelal een schakelprogramma, het zogenaamde deficiëntiepakket, te volgen, voordat zij worden toegelaten tot de lerarenopleiding.

Voor meer informatie, neem contact op met de studieadviseur Sam Frijnts. Dat geldt ook voor niet-geografen die de lerarenopleiding Aardrijkskunde willen volgen.

Aanvragen minorcertificaat

Indien gewenst kun je een certificaat aanvragen om aan te tonen dat je een minor afgerond hebt. Het aanvragen van een minorcertificaat kan via STIP.