Zoek in de site...

Opleidingscommissie Geografie, Planologie en Milieu

Taken

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding. De belangrijkste taken zijn de evaluatie van het onderwijs en het geven van een advies bij de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Verder is de opleidingscommissie de plaats waar studenten en docenten met elkaar kunnen spreken over alle aangelegenheden van het onderwijs. De commissie kan eventueel ook ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan, het managementteam van de opleiding en de portefeuillehouder Onderwijs.

Samenstelling

De opleidingscommissie (OLC) bestaat uit studentleden uit de verschillende jaren en (minstens) vijf docenten. In het collegejaar 2022-2023 is de OLC als volgt samengesteld:

Docentleden

dr. Mark Wiering, voorzitter
dr. Maria Kaufmann, secretaris 
prof. dr. Erwin van der Krabben
drs. Jackie van der Walle
dr. Ary Samsura

Studentleden

Alexander van Kooten, voorzitter studentleden
Laurie Anedda, secretaris studentleden
Fleur Alofs
Michiel Wessels
Jochem Bodewes

Toehoorders/adviseurs

dr. Martin van der Velde, bachelor coördinator
Sam Frijnts BSc, studieadviseur Bachelor en Pre-master GPM
Mirjam Schambach MA, studieadviseur Masters GPM

Extern lid

dr. Niels Terpstra

De studentleden van de opleidingscommissie zijn te bereiken via: olcgpm@student.ru.nl

Contact

Opleidingscommissie GPM
T.a.v. Secretariaat GPM, Mw. Jol Beset, kamer EOS N 02.211
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Managementwetenschappen
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen
Email: jol.beset@ru.nl

De studentleden van de opleidingscommissie hebben een eigen webpagina op de site van studievereniging Mundus. Daarnaast is er ook een facebookpagina.