Zoek in de site...

Opleidingscommissie Geografie, Planologie en Milieu

Taken

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding. De belangrijkste taken zijn de evaluatie van het onderwijs en het geven van een advies bij de jaarlijkse vaststelling van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Verder is de opleidingscommissie de plaats waar studenten en docenten met elkaar kunnen spreken over alle aangelegenheden van het onderwijs. De commissie kan eventueel ook ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan, het managementteam van de opleiding en de portefeuillehouder Onderwijs.

Samenstelling

De opleidingscommissie (OLC) bestaat uit studentleden uit de verschillende jaren en (minstens) vijf docenten. In het collegejaar 2023-2024 is de OLC als volgt samengesteld:

Docentleden

Studentleden

  • M. (Maayke) Bouwhuis, Bachelor GPM 2de jaar
  • L.L.C.M. (Lize) van Dongen, Bachelor GPM 4de jaar
  • J.T. (Jasper) Hermsen, Bachelor GPM 3de jaar
  • S.T.J. (Silke) Mooiweer, Master Spatial Planning
  • J.J.E. (Inge) Tielrooy, Bachelor GPM 4de jaar

Toehoorders/adviseurs

De studentleden van de opleidingscommissie zijn te bereiken via: olcgpm@student.ru.nl

Contact

Opleidingscommissie GPM
T.a.v. Secretariaat GPM, Mw. Jol Beset, kamer EOS N 02.211
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Managementwetenschappen
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen
Email: jol.beset@ru.nl

De studentleden van de opleidingscommissie hebben een eigen webpagina op de site van studievereniging Mundus. Daarnaast is er ook een facebookpagina.