Zoek in de site...

RUBEL Fonds

Algemene informatieRubel fonds logo

De vereniging voor Ruimtelijk Beleidswetenschappers RUBEL werd opgericht in een tijd waarin het voor Ruimtelijke Beleidswetenschappers niet eenvoudig was een baan te vinden. RUBEL ontwikkelde initiatieven om werkgelegenheid voor afgestudeerde Ruimtelijke Beleidswetenschappers te vergroten. Zo kregen leden bijvoorbeeld de kans werkervaring op doen. Ook organiseerde de vereniging cursussen en congressen in het verlengde van de studierichtingen planologie en geografie en werden er activiteiten georganiseerd om de sociale contacten tussen de leden te bevorderen.

De laatste jaren zijn de arbeidsmogelijkheden voor afgestudeerden in deze sector verruimd. Daarom heeft de algemene ledenvergadering van RUBEL besloten tot opheffing van de vereniging. Als aandeelhouder van het bedrijf STEC Groep (het bedrijf dat is voortgekomen uit de vereniging) had de vereniging na verkoop van de aandelen nogal wat vermogen. Tijdens de algemene ledenvergadering is daarom ook besloten dit vermogen na de opheffing onder te brengen in een apart fonds voor Ruimtelijke Beleidswetenschappers: het RUBEL Fonds.

Waarom een fonds op naam?

Een fonds op naam biedt de insteller de mogelijkheid om bij een substantiële schenking zelf de naam, het doel en de voorwaarden te bepalen. Met financiering vanuit het RUBEL Fonds kunnen studenten Planologie en Geografie studiegerelateerde activiteiten organiseren en werkervaring opdoen.

Reden voor het instellen van het RUBEL Fonds is de behoefte om op verantwoorde wijze het resterende vermogen te besteden. Het fonds zal daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de doelen uit de statuten van RUBEL. Zo zal met het fonds o.a. worden gestimuleerd dat studenten planologie en geografie studiegerelateerde activiteiten kunnen organiseren en werkervaring kunnen opdoen. Het RUBEL Fonds wordt ondergebracht bij de faculteit.