Zoek in de site...

Examencommissie Politicologie

De Examencommissie ziet toe op de kwaliteit van de tentamens en examens. Je kunt ze onder andere benaderen met verzoeken tot:
- het volgen van cursussen buiten de Radboud Universiteit
- toelating tot de premaster 
- vrijstelling voor een cursus

Deze verzoeken kunnen ingediend worden via dit formulier.

Ook kun je bij de examencommissie terecht als zich bijzondere omstandigheden voordoen waarin de Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) niet voorziet. Je kunt hierbij het beste eerst overleggen met de studieadviseur voordat je contact opneemt met de examencommissie.

Vormvereisten 
Verzoeken aan de Examencommissie moeten geadresseerd worden aan de Examencommissie en niet aan één van de leden - anders bestaat het gevaar dat het verzoek door vakantie of een dienstreis lang blijft liggen. Verzoeken kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend via dit online formulier.

De Examencommissie streeft ernaar binnen drie weken na ontvangst van een verzoek tot een besluit te komen. Tijdens de zomermaanden juli en augustus kan die termijn oplopen tot zes weken.

Regels en richtlijnen 
Alle regels en richtlijnen rondom de Examencommissie zijn hier (pdf, 583 kB) te vinden.

Goedkeuring keuzevakken 
De examencommissie beoordeelt in ook de invulling van de keuzevakruimte: 
- voor keuzevakken gevolgd in het buitenland bestaan al procedures en formulieren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de studieadviseur en het International Mobility Office
- alle cursussen verzorgd aan de Radboud Universiteit zijn reeds bij voorbaat goedgekeurd; je hoeft geen toestemming te vragen om deze als keuzevak te volgen. 
- wil je een cursus ergens anders binnen Nederland volgen en deze als keuzevak opvoeren, dan dien je schriftelijk toestemming te vragen aan de examencommissie via dit formulier (docx, 56 kB).

Leden
De examencommissie bestaat uit:

  • Voorzitter: mw. dr. A. Wigger

  • Secretaris: M.F.A. Cras

  • Leden: dr. G Kets en dr. N. Terpstra

  • Extern lid: mw. dr. S.L. Resodihardjo

  • Adviserende leden: drs. H.J.J.M. Custers en mw. E. Haukes

Contact

Secretariaat politicologie 
T.a.v. Examencommissie politicologie 
Kamer EOS N 03.612
Radboud Universiteit Nijmegen 
Faculteit der Managementwetenschappen 
Postbus 9108 
6500 HK Nijmegen 
T: 024 361 21 13
E: examencommissiepol@fm.ru.nl