Zoek in de site...

Keuzeruimte

Studenten van de bacheloropleiding Politicologie moeten binnen hun verplichte programma een keuzeruimte van 24 ECTS vullen. Je mag je keuzevakken zelf kiezen en deze hoeven niet verwant te zijn aan je eigen studiegebied. De keuzevakken mogen geen overlap hebben met het curriculum van Politicologie, daarnaast mogen de vakken niet onderling overlappen. Ook heb je geen voorafgaande toestemming nodig voor je keuze van vakken aan de RU. Alleen als je keuzevakken aan een andere Nederlandse universiteit wilt volgen, moet je hiervoor eerst toestemming vragen aan de Examencommissie. Hiervoor dien je het goedkeuringsformulier keuzevakken (docx, 59 kB) ingevuld op te sturen naar de Examencommissie.

Er zijn allerlei mogelijkheden om de keuzeruimte van 24 ECTS in te vullen.