Zoek in de site...

Keuzevakken

Studenten volgen 24 ECTS aan keuzevakken in het eerste semester van het derde jaar*.

*In je programma is in deze periodes tijd vrijgemaakt voor je keuzevakken, maar je mag ze ook op een ander moment volgen.

Algemene tips voor het kiezen van keuzevakken:

  • Raadpleeg de studiegidsen voor de inhoud van vakken en om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet.
  • Om je in te schrijven voor een vak moet je je op tijd aanmelden in Osiris (of in sommige gevallen via de studentenbalie; voor bijvoorbeeld vakken bij Rechten kun je terecht aan de balie in het Grotiusgebouw).
  • Praat met anderen die hun keuze al gemaakt hebben of zich ook nog aan het oriënteren zijn op keuzevakken.

Er zijn verschillende soorten keuzevakken waaruit je kunt kiezen: