Zoek in de site...

Stage (12 ECTS)

Waarom een stage?

Een stage biedt allerlei mogelijkheden: je kunt bijvoorbeeld kennismaken met de werkomgeving waarbinnen politicologen vaak komen te werken; of je kunt je stage gebruiken voor het verrichten van onderzoek voor je bachelor- of masterthesis; maar je kunt je tijdens je stage ook specialiseren op een terrein dat tijdens de studie minder aan bod kwam.

Wat te doen?

Het is mogelijk om in het kader van je bacheloropleiding Politicologie een stage te volgen. Het is toegestaan om de ruimte van twee keuzevakken (12 EC) in te vullen met een politicologisch relevante stage. Masterstudenten mogen 6EC keuzeruimte vervangen voor een politicologisch-relevante stage. Masterstudenten kunnen ook een interne onderzoeksstage lopen, waarbij de student zelf onderzoek doet voor de Radboud Universiteit. Je hebt hiervoor een stageplaats, een externe stagebegeleider, een interne stagebegeleider en stageplan nodig. Dit plan moet van tevoren goedkeuring krijgen van de Examencommissie, die een beslissing neemt op basis van een schriftelijk verzoek.

Wil je stage lopen? Dan is dit in het kort de stappen die je moet doorlopen om het stagetraject te starten:

  1. Zoek zelfstandig een stageplaats;
  2. Lees de stageregeling die voor jou van toepassing is goed door (zie hieronder);
  3. Heb je een stageplek gevonden? Neem dan contact op met onze stage coördinator (Reinout van der Veer). Vermeld in de email jouw naam, studieprogramma, de stageorganisatie, de beoogde start- en einddatum, en drie voorkeursopties voor interne begeleiders aan de afdeling politicologie;
  4. Stel een stageplan op (zie stagereglement) en leg dit ter goedkeuring voor aan de Examencommissie Politicologie. Dit doet je in overleg met je begeleiders;
  5. Meer informatie over de eisen omtrent en het verdere verloop van de stage vind je in het stagereglement.

Wanneer kun je het beste stage lopen?

De beste mogelijkheid om stage te lopen tijdens de Bachelor ligt in het eerste semester van het derde jaar. In dit semester loopt slechts één cursus die onderdeel is van je curriculum, de overige ruimte (24 EC) is keuzeruimte.

Hoe kan als Bachelorstudent ik het volgen van de cursus combineren met een stage?

De opzet van deze cursus (Introduction to International Political Economy) is zo dat je slechts een halve dag in de week hoorcollege hebt en dus aanwezig kan zijn in Nijmegen. Over het algemeen is dit goed te regelen met je stage-instantie. Daarnaast wordt deze cursus opgenomen.

Stageregeling

Voor studenten die een stage willen lopen heeft de opleiding een stageregeling opgesteld. Deze geeft duidelijk aan wat er van een stage, een stagiaire, een stageverlenende instantie en een stagebegeleider wordt verwacht. Er zijn stageregelingen voor zowel de bachelor (pdf, 294 kB) als de master (pdf, 320 kB).

Stagemogelijkheden

Er zijn legio mogelijkheden voor stages. Van overheid en politieke partijen tot commerciële bureaus. Ben je reeds student Politicologie en benieuwd naar concrete mogelijkheden, kijk dan op de website van Career Service Managementwetenschappen.

Beurzen

De Radboud Universiteit biedt diverse beurzen aan voor studenten die naar het buitenland gaan om stage te lopen. Deze beurzen worden bekostigd door zowel de Radboud Universiteit zelf als andere instellingen, zoals de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Deze tool en het International Mobility Office kunnen je helpen de meest geschikte beurs voor jou te vinden. Zorg dat je je beurs minimaal 6 weken van te voren regelt!