Curriculum bachelor GNK en BMW 2023-2024

Vanaf academisch jaar 2023-2024 zijn er belangrijke wijzigingen in het Bachelor curriculum Geneeskunde (GNK) en Biomedische Wetenschappen (BMW) van de Radboud Universiteit. Er is een eenvoudiger organiseerbaar en studeerbaar curriculum ontworpen ('SIMPEL') waarbij de inhoud en leerdoelen zo min mogelijk zijn aangepast. Een curriculum waarin inhoud, planbaarheid, doceerbaarheid en studeerbaarheid beter samenhangen. Dit curriculum gaat vanaf september 2023 voor alle drie leerjaren van de bachelors Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen gelijktijdig van start.

Wat betekent dit voor jou:

  • Cursussen, zoals MGZ en CSI zijn in principe per semester. Zie Onderwijs- en examenregeling (OER).
  • Je volgt in principe één leerlijn per dag (uitgezonderd Klinische Kwartalen). Zie Jaarschema.
  • Je schrijft je éénmaal per semester in voor onderwijs. Zie Inschrijven onderwijs.
  • Je zit voor elke cursus in een andere roostergroep (uitgezonderd 1e semester van het 1e jaar). Zie Roostergroepen en MijnRooster. Let op: de coachgroep komt dus niet standaard overeen met de verschillende roostergroepen.
  • Als je toetsen moet herkansen van 2022-2023 of eerder zijn er overgangsregelingen. Zie Onderwijs- en examenregeling (OER).
  • De wijze waarop je roosters opzoekt verandert. Zie Roostergroepen en MijnRooster.
  • De inrichting van Brightspace verandert, kwartaalcursussen worden gesplitst; in principe per cursus een Brightspace omgeving (uitgezonderd PPG en Professionaliteit).

Jaarschema

Hier vind je de globale verdeling van onderwijs van de leerlijnen per jaar voor Geneeskunde (pdf, 826 kB) en Biomedische Wetenschappen (pdf, 700 kB). Alle studenten worden ingedeeld in één van twee teams. Het onderwijs wordt je aangeboden volgens het scenario van team 1 of team 2.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Het examenprogramma, de ingangseisen en overgangsregelingen voor het curriculum 2023-2024 zijn beschreven in de OER (Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen). Zie ook de studiegids (Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen) voor meer informatie en een overzicht van alle cursussen. De overgangsregelingen zijn ook grafisch weergegeven: Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen.

Inschrijven onderwijs

Volg het stroomschema van S2 Geneeskunde of S2 Biomedische Wetenschappen om je in te schrijven voor het onderwijs. Dit kan vanaf 19 juni tot 13 augustus 2023 voor onderwijs van het 1e semester.

Roostergroepen en MijnRooster

Nadat je je hebt ingeschreven voor onderwijs via Osiris word je ingedeeld in een roostergroep, waarmee je aan het onderwijs deelneemt. Je ontvangt per cursus een roostergroep nummer, dat nummer kan verschillen per cursus. Vanaf eind augustus is je persoonlijke rooster in te zien via MijnRooster. Bekijk hier de handleiding. Let op: volgend jaar komt de coachgroep dus niet standaard overeen met de verschillende roostergroepen. Zie coachgroep roostergroep.

Veranderingen curriculum 2023-2024

  • Beter studeerbaar: het onderwijsrooster is overzichtelijker, de studiebelasting meer evenredig verdeeld en beter in overeenstemming met toegekende studiepunten. Er is één leerlijn per dag gepland: de leerlijnen MGZ en CSI zijn ná elkaar geprogrammeerd en PPG/Research op aparte dagen in deze MGZ en CSI weken. Ook is er meer rekening gehouden met studietijd voor toetsen.
  • Beter doceerbaar: door overzichtelijke onderwijsperiodes en ontvlechting van leerlijnen is het curriculum flexibeler qua inhoud, verwachten we meer focus van studenten en is er minder interferentie tussen leerlijnen.  ​
  • Beter organiseerbaar: als student heb je meer eigen regie over inschrijving voor onderwijs. De onderwijsonderdelen (cursussen; zie studiegids Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen) zijn in principe georganiseerd per semester. Nadat je je hebt ingeschreven voor onderwijs via Osiris word je ingedeeld in een roostergroep, waarmee je aan het onderwijs deelneemt. Je ontvangt per cursus een roostergroep nummer, dat nummer kan verschillen per cursus.

Achtergrond en evaluatie

Meer informatie over de achtergrond en doelstellingen van deze curriculum veranderingen vind je hier. Wil je feedback geven over het onderwijs of deze veranderingen doe dan mee met de reguliere onderwijsevaluaties, of spreek je jaarvertegenwoordigers aan.

Meer informatie en contactpersonen

Heb je nog vragen, zie hieronder waar je meer informatie kan vinden. Of loop binnen bij de inloopspreekuren waar een producent en studieadviseur aanwezig zijn om persoonlijke vragen te beantwoorden over jouw curriculum 2023-2024.

Inloopspreekuren: donderdag 9 november van 15.00-16.30u en donderdag 30 november van 15.00-16.30u, locatie Studieplein.

Meer informatie

Inschrijven voor onderwijs
Meer informatie vind je in de stroomschema's: Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen.
Bij verdere vragen contact opnemen via Topdesk met producenten FMW.

Onderwijsonderdelen / examenprogramma
Meer informatie over het examenprogramma vind je in de OER (Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen).
Bij verdere vragen contact opnemen met de studieadviseur Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen.

Overgangsregelingen
Meer informatie over de overgangsregelingen vind je in de OER (Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen).
Bij verdere vragen contact opnemen met de studieadviseur Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen.

Toetsing en toetsplanning
Meer informatie over toetsing en toetsplanning vind je op de Brightspace pagina toetsing. De toetsregelingen vind je hier: Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen
Bij verdere vragen contact opnemen met het StIP via Topdesk.

Bijzondere en persoonlijke omstandigheden
Neem contact op met de studieadviseur Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen.