Zoek in de site...

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad bestaat uit zes studentleden die voor één jaar gekozen worden.  Als benoemingstermijn geldt de periode 1 september tot 1 september.

De bevoegdheden van de Studentenraad zijn:

  • instemmingsrecht met betrekking tot besluiten van de decaan inzake de kwaliteitszorg op gebied van onderwijs en besluiten van de decaan inzake het beleid met betrekking tot de studenten en de studentenvoorzieningen in de faculteit;
  • adviesrecht betreffende de uitvoering van het onderwijs en betreffende de zaken waarin de studentenraad instemmingsrecht heeft;
  • informatierecht; de decaan dient de Studentenraad tijdig alle inlichtingen te geven die de raad redelijkerwijs voor de uitoefening van zijn bevoegdheden nodig heeft.