Zoek in de site...

Onderdeelcommissie

De onderdeelcommissie bestaat uit 15 leden. De leden zijn afkomstig uit de verschillende geledingen van de faculteit.

De bevoegdheden van de onderdeelcommissie zijn:

  • instemmingsrecht met betrekking tot besluiten van de decaan tot het vaststellen van personele regelingen, regelingen op gebied van ARBO en een aantal regelingen ter uitwerking van de CAO;
  • adviesrecht met betrekking tot organisatorische aangelegenheden (reorganisaties, herstructurering of samenvoeging van afdelingen e.d.) en financieel-economische aangelegenheden (investeringen, deelnemingen e.d.);
  • informatie- en bespreekrecht; de werkgever heeft een algemene informatieplicht en dient tweemaal per jaar verslag uit te brengen over werkzaamheden en resultaten van 'de onderneming';
  • initiatiefrecht.

Medewerkers die meer informatie willen over de onderdeelcommissie kunnen dit vinden via het intranet voor medewerkers.